Joop Akker

Van alle zaken die de leden van Hadderech na de oorlog heeft samengebonden, is de staat Israël misschien wel de belangrijkste. In dit artikel beperk ik me tot de jaren na 1970, toen ik in de vereniging kwam.

Mijn vroegste herinneringen zijn de films over Israël, gehuurd van de Collectieve Israël Actie, tijdens Paaskampen in het Eykmanhuis op het terrein van Kerk en Wereld in Driebergen. Ook herinner ik me hoe onze chazzan Max Pagrach het sederlied ‘al achat kama’ zong op de melodie van het Israëlische volkslied.

De liefde voor de staat Israël, voor de Hadderechleden zo vanzelfsprekend, stond in schril contrast met de onverschilligheid of zelfs vijandigheid ten aanzien van Israël in de samenleving en helaas ook regelmatig in christelijke kerken. Om die reden verlieten meerdere van onze leden hun kerk, op zoek naar een veiliger woning, en stelde een van onze Joodse leden tijdens de ALV van 1982 voor om een oproep in het blad te plaatsen om collectief de kerk te verlaten.
Diverse leden verzochten vervolgens het bestuur per brief om dit niet te doen. 
Opmerkelijk was de reactie van Willy Meijers-de Kadt: “God geeft ieder zijn plaats in dit leven, die geheel verschillen kan van de plaats van een ander. Dus niet allemaal de kerk uit, maar vragen wat Hij van een ieder van ons verlangt.” En: “Wij kunnen en mogen nooit massaal de kerk uitlopen. Waar moeten we dan ons geestelijk voedsel vandaan halen? Ik beleef de vreugde van het Evangelie van de Verlossing alleen in de kerk.” Toen Willy dit schreef had ze overigens zelf al de (synodaal) gereformeerde kerk verlaten, maar bezocht nog wel de diensten bij de hervormde ds. Van Thiel in Vlaardingen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste briefschrijvers synodaal geformeerd waren en uiteindelijk deze kerk óók zouden verlaten. Een buitengewoon moeilijke keuze omdat men in veel gevallen het leven te danken had aan gereformeerde gelovigen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun levens voor hen of voor hun ouders op het spel hadden gezet.

Wordt vervolgd

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli/augustus 2023