Piet Wastenecker

Aan Hadderech-lid Piet Wastenecker uit Oldebroek vroegen we: Wat kan Jesjoea bedoeld hebben toen hij zei: “Ik ben het licht der wereld"

De Here Jezus zegt in Joh. 8: “Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen maar zal het licht des levens hebben.”

Wanneer je Jesjoea toelaat in je hart dan verdwijnt het duister. Je zonden zijn vergeven door Zijn kostbaar bloed en je mag dan worden witter dan sneeuw. Doordat Hij leeft en door het geloof in Hem ben ik door Genade wedergeboren en is er feest in de hemel en mijn hart. We leven in een wereld, waar de verleidingen zo vele zijn, toch mogen we ons licht laten schijnen. Voorwaarde is wel dat we aangesloten zijn op de Bron!

Ik ben het licht der wereld

 

Satan heeft vandaag grote macht en in de wereld is het zo donker, Gods Licht ontbreekt vaak. We worden geconfronteerd met anarchie, scheiding tussen mensen en hoe de liefde verkilt, enz. Dit alles is voorzegd. Zo ook hoe Joodse mensen bij duizenden naar Israël vertrekken en hoe het aantal Messiasbelijdende Joden groeit. Maar straks zal heel Israël de Messias zien.

Wat een tijd zal het zijn, wanneer men uit de hele wereld zal optrekken naar Israël. Want uit Sion zal de Wet zal uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem! De zon en de maan zijn dan niet meer nodig omdat Gods heerlijkheid haar verlicht en haar lamp het Lam is! (Op. 21:23).

Het licht van de Messias is een eeuwig licht. We mogen weten dat wanneer we eenmaal bij Hem te zijn, daar eeuwige blijdschap is. Want waar licht is, is blijdschap.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2021