Ds. Sjaak Maliepaard

Heleen en ik zijn beiden christelijk opgevoed. Als pasgeboren kinderen ontvingen we zelfs al het teken en zegel van Gods genade en ontferming in de doop. Hij zocht ons voordat wij Hem kenden en wisten wie Hij was. We hoorden via onze ouders, de christelijke school, kerkgang, jeugdclubs, catechese al zoveel over God, over Jezus, de Heilige Geest, dat we van kindsbeen af vertrouwd waren met de heilige Schriften, met Jezus en met Zijn woord.

We kregen het met de ‘paplepel’ ingegoten. We leefden, hoewel wij Hem niet persoonlijk kenden, al binnen de lichtkring van Gods genade en Zijn shalom.

Maar dat betekende niet dat wij in alles leefden met Jesjoea. O, nee zeker niet. Beiden moesten we tot een levend geloof komen, ontdekken wie we zélf waren, zonder Hem, en wat we mochten zijn met, door en in Hem. Toen de Heere ons beiden levend geloof schonk, veranderde er zó veel. Alles kwam in een ander daglicht te staan. We hebben bijvoorbeeld een jaar van ‘grote schoonmaak’ gehad. Al onze wereldse boeken en muziek weggedaan. Niet omdat iemand anders dat zei, maar omdat Gods Geest ons dat duidelijk maakte. Zo ook met zoveel andere dingen, die we als zonde Hem beleden en achter ons lieten.
Jesjoea vulde ons hart volkomen met Zijn Tegenwoordigheid. Hij voedde ons dagelijks met hemels ‘manna’, Zijn Woord, waar we zo’n honger naar hadden. Ons leven werd een biddend leven. En elke gelegenheid was voor ons om van Hem te getuigen, soms weleens te fanatiek!

In het leven met Jesjoea ontdekken we steeds meer, dat we in onszelf verloren zondaars zijn, die elke dag Zijn vergeving en genade nodig hebben. Hij heeft voor al onze zonden betaald, met Zijn kostbaar bloed, door Zijn vloekdood aan het kruis. Hij heeft ons bevrijd van de macht van satan en Hij geeft ons leven zin, doel en betekenis. We weten ons nu in geloof kinderen van God, halleluja!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van februari 2022