Yeanette Levy

We houden vast aan onze visie om de boodschap van Yeshua naar alle Joden van Mexico te brengen, en om alle Joden en alle gelovigen in Yeshua te verenigen in de Messiaans-Joodse vereniging van Mexico.

Sinds 1990 houden we jaarlijks onze 5-daagse Mashiach-conferentie in het Sheraton Hotel van Puerto Vallarta. Daarbij nodigen we altijd vier rabbi’s of Messiaanse leiders uit als sprekers. Vanwege de corona-pandemie moesten we onze conferentie dit jaar uitstellen naar 2021.

We hebben de volgende Spaanstalige Messiaanse boeken uitgebracht:
1) Een geschiedenis van het Messiaanse Jodendom, dat op dit moment in het Engels vertaald wordt.
2) Yeshua, de Messias.
3) Thora, de Goddelijke Wet.
4) Hachazarah, de terugkeer.
5) Tussen het kruis en de brandstapel: Sefardiem, bekeerlingen en Marranen.
6) De gelovige vrouw in de 21-ste eeuw.
7) Kunnen we nog op God vertrouwen?

Het logo van de Alianza de Judíos Mesiánicos de México

Vanaf 1992 publiceren we elk kwartaal het tijdschrift Chaloetsiem, dat we per post versturen naar honderden Joodse families in Mexico en andere landen. Vanwege de pandemie zijn we gestopt met het drukken ervan en publiceren we het alleen op onze website, waardoor het aantal lezers enorm is toegenomen. Van 1 april 2020 tot 3 augustus 2020 hadden we meer dan 100.000 lezers. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Het laat zien dat er een groot verlangen naar de Heer en belangstelling voor onze beweging is.

Al die jaren vanaf 1993 hebben we tevergeefs geprobeerd om een Messiaanse synagoge te vormen in Mexico Stad. We blijven bidden.

We bidden tot de Heer in de geest van Daniël 9:20-23 en vragen om openbaring en wijsheid om zijn werk te doen, in overeenstemming met Zijn wil in de moeilijke tijden waarin we leven.

Het bovenstaande is de bijdrage van de Mexicaanse Alliance tijdens de eerder genoemde vergadering van de IMJA.

Website: AJMM

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2020