Joop Akker

Op 7 augustus was er voor het eerst sinds 2011 weer een vergadering van het uitvoerend comité van de International Messianic Jewish Alliance (IMJA). Deelnemers waren de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de aangesloten landelijke verenigingen van Messiasbelijdende Joden, of hun vertegenwoordigers. Het was voor het eerst in de geschiedenis online vanwege de coronabeperkingen en het ontbreken van de financiële middelen om elkaar fysiek te ontmoeten. Ik nam de honneurs waar voor onze voorzitter, die wegens vakantie verhinderd was.
16 personen uit 12 verschillende landen namen deel. Hieronder Argentinië, Canada, Colombia, Duitsland, Engeland, Mexico, Nieuw-Zeeland, Uruguay, de VS en Zwitserland. Ook Israël was vertegenwoordigd door haar voorzitter Chanan Lukatz.

 

De Amerikaanse Messiaanse rabbijn dr. John Fisher (1947) zat de vergadering voor. Na de verwelkoming van de aanwezigen en gebed kregen Zwitserland, Engeland, Mexico en Nederland de gelegenheid verslag uit te brengen over de afgelopen 10 jaar.

Terugblik van de secretaris

Joel Chernoff, interim-secretaris, vertelde vervolgens hoe hij, na het aftreden van Paul Wilbur als executive secretary, in 2014 deze taak van hem had overgenomen. Hij heeft zich zeer ingespannen om met behulp van fundraising de financiële positie van de IMJA te verbeteren. Mede dankzij een legaat zijn we al weer aardig op de goede weg, maar er is nog onvoldoende in kas om een executive secretary van te betalen. Blijdschap was er daarom dat Michael Rydelnik, van het wekelijkse radioprogramma Bible Study across America, bereid was gevonden deze taak zonder betaling op zich te nemen. Helaas heeft zijn werkgever daar een stokje voor gestoken.
Kosten werden ook bestreden door de verplaatsing van het kantoor en het archief van de IMJA van Jacksonville naar het kantoor van de Messianic Jewish Alliance of America in Philadelphia, die daarvoor geen kosten in rekening brengt.

me'im Adonai hajtah zot

Vanwege de Here is dit geschied

De vergadering eindigde met open gebed waarin onder andere gebeden werd voor bescherming van het Joodse volk tegen het opkomend antisemitisme, wereldwijd.
Chanan Lukatz uitte zijn blijdschap er weer bij te mogen zijn en was bemoedigd door het weerzien met zoveel Joodse broeders en zusters. Hij citeerde Psalm 133:1 in het Hebreeuws (ook het motto van Hadderech) en haalde Psalm 118 aan: “me'im Adonai hajtah zot”, vanwege de Here is dit geschied. Hij vertelde ook dat hij onlangs had deelgenomen aan een bidstond in verband met de ramp in Beiroet. “Libanon is weliswaar een vijand van Israël maar we worden geacht voor onze vijanden te bidden.” Hij eindigde met de Hebreeuwse zegenwens uit een andere psalm: “De Here zegene u uit Sion ....”

Helaas was er geen tijd meer om het agendapunt over de toekomstige contactmogelijkheden met behulp van social media of Zoom te bespreken maar de verbinding is weer hersteld!

logo International Messianic Jewish Alliance

Website: International Messianic Jewish Alliance.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2020