De voorlezing van het Bijbelboek Esther in de synagoge is het centrale gebruik van het Poerimfeest. Wat de muzikale uitvoering betreft is het gebruikelijk om de melodieën en het tempo te veranderen al naar gelang er blijde of droevige gebeurtenissen verteld worden.

Sinds de Talmoedische periode wordt het Boek Esther vervaardigd van perkament en in de vorm van een rol, en zijn de regels voor de productie en het schrijven dezelfde als voor een Thora-rol. Het is niet bekend wanneer de artistieke verfraaiing van Esther-rollen begon. De versiering en illustratie van Esther-rollen bereikte zijn hoogtepunt in de 17e en 18e eeuw in Italië en andere landen in Europa, met name in Nederland.
De kunst van de geïllustreerde boekrollen, die in de 19e eeuw in verval raakte, werd in de 20e eeuw nieuw leven ingeblazen door kunstenaars van de Bezalel kunstacademie in Jeruzalem.

Bron: Encyclopedia Judaica (ed. 2007)

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2023