Brian Slater

Abundant Bread of Salvation (ABOS) opereert vanuit Netanya en helpt o.a. weduwen, wezen, Holocaustoverlevenden, Russen, Ethiopiërs, Arabieren die in behoeftige omstandigheden verkeren. ABOS wordt geleid door Brian Slater. Hieronder introduceert Brian ABOS bij de lezers van Hadderech.

Onze activiteiten na 7 oktober 2023

Beste vrienden, toen we voor het eerst de deuren van ons kantoor openden was dat ter voorbereiding op oorlog. Dat was meer dan 15 jaar geleden. We hebben zelfs nog dozen waarop staat: ‘Oorlogsvoorbereidingsmaterialen en -benodigdheden’. We hebben ze nu geopend, de inhoud afgestoft en vervangen wat vervangen moest worden. Sinds 7 oktober hebben we honderden IDF-soldaten, vooral degenen die vechten op de koude Golan en ondergronds in Gaza, geholpen met voedsel, medische apparatuur, warme sokken en onderkleding.
Aan de evacués brachten we onder andere knuffeldieren, kleding en medicijnen. Meer dan 100.000 gezinnen werden ondergebracht in hotels. Velen van hen moesten het grootste deel van hun bezittingen achterlaten toen ze vluchtten naar een veiliger gebied.

Onze reguliere activiteiten

Ondertussen gaan onze normale activiteiten door. Elke week hebben we in Netanya onze soepkeuken, waar mensen net als in een restaurant kunnen zitten en een heerlijke warme vijfgangenmaaltijd krijgen en gratis kleding kunnen meenemen uit ons kledingdistributiecentrum. We geven ook elke maand voedselpakketten uit aan meer dan 400 gezinnen. We organiseren ook outreaches en evenementen voor gehandicapte veteranen, weduwen en wezen. Aan de armen en behoeftigen in Israël geven we voedselbonnen en we betalen voor hun medische, oogheelkundige en tandheelkundige hulp.

Holocaust-overlevenden helpen

Meerdere keren per maand leggen we huisbezoeken af bij Holocaust-overlevenden. Ook nemen we hen mee naar hotels waar ze kunnen genieten van een koninklijke maaltijd en luisteren naar professionele Messiaanse musici, waarbij we hen zegenen in de naam van Jesjoea. We doen dit meestal samen met gelovigen uit de volkeren.
Een paar keer per jaar nemen we Holocaust-overlevenden en hun kinderen mee op Bijbelse busreizen. Ze zien de plaatsen waar de wonderen uit het Oude en Nieuwe Testament plaatsvonden. Meestal krijgen ze een heerlijke maaltijd en is er muziek, ten gehore gebracht door plaatselijke gelovigen in Jesjoea. Het is niet moeilijk om het goede nieuws met hen te delen omdat ze me vertrouwen na mijn jarenlange omgang met hen, iets waar ik zelf ook erg van geniet. Inmiddels zijn er al vele tientallen van hen tot geloof gekomen. Omdat het oudere mensen zijn, zijn er vaak medische noden waar ABOS ook in kan voorzien.

Het is ook mogelijk om via ABOS een Holocaustoverlevende maandelijks financieel te steunen. Veel van deze lieve mensen moeten kiezen tussen de aanschaf van voedsel of levensverlengende medicijnen. We willen niet dat ze in het laatste deel van hun leven voor deze keuze staan. Ons doel is dat de overlevenden hun laatste dagen doorbrengen in waardigheid, gezondheid, geluk en met praktische voorzieningen, maar ook met het eeuwige leven. Wanneer u een Holocaust-overlevende financieel steunt, kunt u of uw gemeente contact onderhouden door hen ter bemoediging uw foto en brieven te zenden.

Vrijwilligerswerk

Ik werk met een klein team van vrijwilligers die me bijstaan. Sommigen van hen wonen in Israël terwijl anderen van buiten Israël komen. Dit prachtige werk kan niet gedaan worden zonder de hulp van vrijwilligers (zoals u?) die een dag, een paar weken of langer willen komen. Meer informatie hierover vindt u op www.abundantbread.com.

Wat doen we met uw donatie?

Alle donaties gebruiken we voor de bovengenoemde activiteiten en voor de organisatie die nodig is om deze te realiseren. We dromen ervan om ooit een eigen pand te kunnen kopen waarin we meer behoeftigen kunnen ontvangen. ABOS is een geregistreerde Amutah, een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk, erkend door de Israëlische overheid.

Wie is Brian Slater?

Brian Slater groeide op in een traditioneel maar niet-religieus Joods gezin in Californië. Voordat hij zijn tienerjaren bereikte, raakte hij verslaafd aan drugs en alcohol. Aan het einde van de middelbare school redde God Brian uit de duisternis om een nieuw leven met Jesjoea te beginnen. Brian voelde zich geroepen om mensen met soortgelijke aandoeningen te helpen. Hij ging werken in afkickklinieken voor drugs en alcohol en in gesloten psychiatrische afdelingen.
In 1996 emigreerde Brian naar Israël om Gods volk terzijde te staan. Hij geeft leiding aan Abundant Bread of Salvation en heeft ook andere soortgelijke organisaties in Tel-Aviv geleid. Hij put daarbij uit zijn levenservaring en zijn studie van de Bijbel, die levens kan veranderen …

U kunt dit werk ook steunen via Hadderech of rechtstreeks, zie daarvoor: Abundant Bread of Salvation

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2024