Jaap Bönker

Vanaf 7 oktober 2023 horen we veel over Israël en Gaza. Over Gaza wordt, zeker in de Nederlandse pers, wisselend gesproken. Maar er gebeuren bijzondere dingen die meestal niet de pers halen.

Zo werd er regelmatig gepubliceerd dat ongeveer 90% van de bevolking achter Hamas zou staan, getuige recente enquêtes die daar zijn gehouden. Maar durf je iets anders te zeggen met een pistool op je voorhoofd gericht? Wat niet gepubliceerd wordt is dat er mensen tot geloof komen in Jezus! Veelal via dromen en visioenen. Er zijn mensen die tot geloof zijn gekomen en zich daarna vrijwillig overgaven aan het Israëlische leger.

Hetzelfde gebeurde op 11/9 2001. De wereld was in shock. Aan de ene kant nam het extremisme een vlucht, maar er kwamen ook miljoenen moslims tot geloof in Jesjoea, ook in Mekka en in Iran, en eveneens door dromen en visioenen. Dat kwam ook niet in het nieuws.
Ook in het Israëlische leger gebeuren dit soort omwentelingen. Messiaanse gelovige soldaten liggen in één tent met orthodoxe gelovigen, seculiere Israëli’s en zelfs ultraorthodoxe gelovigen (er zijn er veel in het leger gegaan). Zij spreken allemaal vanuit hun nood en onzekerheid, maar de boodschap van vrede in de Almachtige door Jezus-Jesjoea zet mensen aan het denken.
Natuurlijk is er zowel in Gaza als in het Israëlische leger veel stress en onzekerheid. Maar toch werkt de Here door in harten van mensen. Als er rust komt, hopelijk zeer spoedig, zullen de verhalen van ommekeer meer in de openbaarheid komen. Maar er komen mensen tot geloof in Gaza en in Israël. De Almachtige werkt!

Daarnaast staat er in Zacharia 9, vanaf vers 5, een nog nooit vervulde profetie over een ‘bastaardvolk’ wonend in Gaza. Daar staat dat de Eeuwige de Filistijnse trots van dat volk zal afsnijden, het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. Dan zal ook dat bastaardvolk (Palestijnen zijn Arabieren met een Filistijnse inslag) overblijven voor Elohim, en het zal een stamhoofd in Juda worden en Ekron zal een bewoner van Jeruzalem worden. Zitten we in de voorfase van deze vervulling? Laten we erom bidden!

Jaap Bönker is directeur van Comité Gemeentehulp Israël en heeft regelmatig appcontact met Gazanen.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2024