Een dertigtal vooraanstaande Israëlische Joodse en Arabische voorgangers hebben de Messiaanse gemeenschap in het land opgeroepen tot drie dagen van inkeer, vasten en gebed voor de natie van 25-27 februari.

“Onze natie gaat door het meest kritieke uur in onze geschiedenis sinds 1948”, begint de verklaring. “Israël wordt geconfronteerd met oorlog op meerdere fronten, binnen en buiten Israël, en heeft grote verliezen geleden, of het nu gaat om de dood en ernstige verwondingen van onze burgers en soldaten of de dood en onmenselijke vernederingen van onze gijzelaars”.

Israël bevindt zich momenteel niet alleen in een crisis, maar “de eisen opgelegd aan Israël door de VS en andere naties garanderen een toekomstige ramp als ze worden ingewilligd.”
De gemeenteleiders: “Alle menselijke oplossingen zijn zwak in het licht van de interne en externe strijd die ons bestaan als natie bedreigt. Het is nu de tijd om als Lichaam van de Messias in Israël namens onze natie onze plaats in te nemen als priesters voor de troon van God en de Heer te zoeken.”

De drie dagen beginnen met een dag van “inkeer van elke individuele gelovige, voor zonden tegen de Heer en elkaar.” De tweede gebedsdag is een dag van “berouw en gebed voor het Lichaam van de Messias in het Land.”

Op de derde dag worden de gelovigen opgeroepen om “overeenkomstig Joël 2:12-19 God te smeken om genadig te zijn en ons volk te vergeven dat we op het vlees hebben vertrouwd in plaats van op Hem, de levende God van Israël. We willen Hem herinneren aan Zijn verbondsbeloften aan Israël en bidden dat Zijn Naam geëerd en Zijn glorie onder ons geopenbaard zal worden.”

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2024