Erets Jisraeel wordt meestal vertaald met ‘het land Israël’.
Een betere vertaling is waarschijnlijk ‘het land van Israël’.
Het land werd immers toegezegd aan Abraham, en later aan Izaäk en Jacob.

Rabbijn Shimon Evers in JaGDaf

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2023