Jan Pieter van der Giessen

Charles Lee Feinberg (1909-1995) werd als Bezalel ‘Charles’ Feinberg geboren in Pittsburgh (Pennsylvania) en groeide er op in de orthodox-joodse gemeenschap. Hij studeerde af aan het Hebreeuwse Instituut van Pittsburgh (1927) en aan de Universiteit van Pittsburgh (1929), ter voorbereiding op het rabbinaat.

In deze periode overtuigde een buurvrouw, Carmen McKnight, die voor hem had gebeden sinds hij twaalf was, hem ervan om eens met de Joods-christelijke zendeling John Solomon van de American Board of Mission to the Jews, nu Chosen People Ministries, te praten. Feinberg vond de argumenten van de zendeling overtuigend, en merkte dat hij bad: “O God, als Jezus de Messias is, als hij het offer voor de zonde is, als hij mijn verlosser is, zoals deze missionaris heeft aangegeven, als u mij deze overtuiging wilt geven, zal ik nu in hem geloven.” Hij kreeg deze bevestiging en nam Jezus als zijn verlosser aan in oktober 1930.

In 1932 ontmoette Feinberg Anne Priscilla Fraiman, een Messiasbelijdend-Joodse studente aan het Moody Bible Institute en een medewerkster van Peniel Mission (Chicago), door welke ze tot bekering was gekomen.

Annes familie was in 1920 vanuit een klein stadje in Rusland naar Amerika gegaan, nadat ze enorm had geleden onder de armoede en de pogroms. Charles en Anne verloofden zich spoedig, maar trouwden pas in 1935 nadat Feinberg zijn opleiding had voltooid. De bruiloft vond plaats in het huis van Lewis Sperry Chafer, met evangelische beroemdheden zoals Harry Ironside en Everett Harrison.

Charles werd predikant in Dallas van 1936 tot 1940 en was hoogleraar Oude Testament aan het Dallas Seminary van 1934 tot 1948. De Feinbergs verhuisden in 1948 naar Los Angeles. Daar was hij vier jaar lang hoogleraar Oude Testament. Van 1952 tot 1979 werkte hij als decaan en professor semitische talen en O.T. aan Talbot Theological Seminary. Tegelijkertijd was hij predikant in twee kerken in de omgeving van Los Angeles, van 1948 tot 1955.

Feinberg schreef een twaalftal boeken, met name over de Bijbelse profeten, redigeerde andere en schreef talloze artikelen in verschillende tijdschriften en naslagwerken. Hij sprak vaak voor de radio en tijdens Bijbelconferenties. Hij was lid van de American Schools of Oriental Research, de Society of Biblical Literature en de National Association of Professors of Hebrew. Charles Feinberg was mede-oprichter van de Evangelical Theological Society in 1949. Op 22 augustus 1995 werd Feinberg verenigd met de Heer die hij zo trouw had gediend. Hij liet drie kinderen, Paul, Lois en John, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter.

Bronnen: diverse websites, zie ook bijbelaantekeningen

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van februari 2021