Arie van den Heuvel

Israël kreeg op 7 oktober 2023 te maken met een ontstellende en laffe terroristische aanval vanuit Gaza. En vanaf dan is Israël ter verdediging in oorlog op meer fronten.

Deze strijd gaat aan niemand binnen (en ook buiten) Israël voorbij. Ik vroeg mij af hoe de Messiasbelijdende Joden in Israël omgaan met deze werkelijkheid en hoe ze die duiden in het licht van Gods Woord. De Messiaanse gemeenschap zet zich enorm in voor het land. In dit artikel wil ik een aantal voorbeelden beschrijven en daarbij komt de geestelijke dimensie ook aan de orde.

De gemeente in Kiryat Shmona heeft een provisorische keuken ingericht waar ze maaltijden maken voor de militairen. Ze gaan dagelijks naar de grens met Libanon om eten, kleding en uitrusting te brengen en de militairen te bemoedigen. Het Israëlische leger IDF heeft zoveel reservisten opgeroepen dat er tekort is aan veldkeukens, kogelwerende vesten, schoeisel en warme kleding.

In de gemeente Kehilat HaDerech in Karmiel brengt de oorlog Messiaanse Joden en evangelische Arabieren dichter bij elkaar. Er is een bijeenkomst geweest waar Joodse en Arabische gelovigen samen gebeden hebben voor het land en voor de vrede van Jeruzalem; gebeden in het Hebreeuws en het Arabisch. Voorganger Yossi Ovadia: “Bedankt dat jullie naast ons staan in deze moeilijke tijd. Het helpt ons echt dat we weten dat zoveel broeders en zusters in de rest van de wereld voor ons bidden. Dank jullie wel.”

De gemeente City of Life in Sderot ligt maar twee kilometer van de grens met Gaza en is op 7 oktober zwaar getroffen. De gemeente is geëvacueerd naar Shoresh bij Jeruzalem. Desondanks gaat het diaconale werk van daaruit door. Dagelijks worden honderd gezinnen die zijn achtergebleven in het gebied rond Gaza van voedsel voorzien, zo ook de militairen. Ook worden gezinnen geholpen, omdat de vaders niet kunnen werken door de oorlog maar hun vrouwen en kinderen onderhoud nodig hebben.

De gemeente Beit Hallel in Ashdod nabij Gaza voorziet mensen zonder schuilplek in huis van een veilige kamer in huis met bedden en meubels. Deze gemeente heeft ook in het nabije Ashkelon een samenkomstruimte waar goederen worden uitgedeeld aan kwetsbare en arme inwoners van de stad. De ruimte fungeert ook als schuilkelder.

De gemeente Maayan in Kfar Saba richt de hulp als volgt in: op de eerste verdieping van hun gebouw wordt gezorgd voor het lichaam; er is eten en kleding. Op de middelste verdieping wordt gezorgd voor de ziel; kinderen en volwassenen uit de gebieden rond Gaza, veelal getraumatiseerd, krijgen van deskundigen therapie en werken daartoe met (glas)kunst. Op de bovenste verdieping staat de geest centraal; daar wordt dagelijks gebeden. Ook hebben 80 voorgangers, Joods en Arabisch, er een bidstond gehouden, waar ze boete hebben gedaan voor het volk en zonden hebben beleden namens het volk, net als in de tijd van Nehemia (zie hoofdstuk 1).

Veel Messiaanse voorgangers zien de oorlog als een wake-up call. Yossi Ovadia: “Israël was verdeeld tot 7 oktober, nu zijn we verenigd (..) Na de Jom-Kippoeroorlog leerden meer Joden de Heere kennen. Wij bidden dat nu opnieuw meer van hen de God van Israël zullen leren kennen. In Christus is er altijd licht. God heeft de volledige controle. Hij ziet, hoort en weet alles en heeft alle dingen vooraf bepaald. We weten dat alle dingen ten goede komen voor degenen die God liefhebben (Romeinen 8:28). Vaak gebruikt God ontberingen en pijn om Zijn volk tot Zich te trekken. Ik geloof dat Israël na deze oorlog een heel ander land kan zijn, niet alleen politiek, maar ook geestelijk. We hebben een trouwe God die indrukwekkende beloften heeft gedaan aan Israël, Zijn volk!”
Binnen de Messiaanse gemeenschap is er besef van het voortschrijden van Gods klok richting de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg. Onder seculiere Joden is er een begin van besef van God als hulp, toevlucht en zingeving. En vanuit het orthodoxe jodendom, waar bewustzijn is van de komst van de Messias, nemen velen voor het eerst deel aan het leger om het land te beschermen. Het lijkt erop dat Ezechiël 37 in onze dagen verder tot vervulling komt totdat op Gods tijd vers 27 geldt. Laten wij Israël zegenen, bidden om de Vrede van Jeruzalem en de komst van de Vredevorst, ondertussen het volk Israël troosten in haar pijn, verdriet en benauwdheid, en niet vergeten om praktisch (financiële) hulp te verlenen.

Bronnen: Israël gemeentenieuws, december 2023 van Comité Gemeentehulp Israël. En: Immanuël, nummer 2023-4, voorlichtingsblad van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van jan-feb 2024.