Joods Nationaal Fonds

Vanaf de jaren `60 is het Joods Nationaal Fonds (JNF) actief bij de ontwikkeling van grond voor woningen en landbouw in de Arava-woestijn.
Paran is een van de zeven agrarische gemeenschappen gelegen midden in de Negev-woestijn, ongeveer 100 km van Eilat.

Het dorp ligt in de Arava-vallei, een gebied in het uiterste oosten van de Negev-woestijn, dat zich uitstrekt van de Dode Zee in het noorden tot Eilat in het zuiden, pal aan de grens met Jordanië. Het is het meest droge en onvruchtbare deel van de regio. In de jaren `60 leek het gebied niet geschikt voor bewoning en landbouw. Er was niets, behalve extreme hitte, overdag meer dan 40º C, en enorme droogte, nauwelijks 5 cm regen per jaar. Door de wilskracht van 60 idealistische pioniersgezinnen lukte het in Paran om een bestaan op te bouwen. Zij maakten het onmogelijke waar.

Allereerst moesten ze de omgeving leefbaar maken en huizen bouwen die bestand waren tegen de invloeden van de woestijn. Voor drinkwatervoorziening en water voor huishoudelijk gebruik ontwikkelden ze een bijzonder watersysteem. Dat bracht gezuiverd zout grondwater via een ontziltingsinstallatie dwars door de woestijn naar Paran. Elektriciteit werd opgewekt via grote zonnepanelen verspreid over het hele dorp.
Het JNF was onmisbaar bij het ontginnen van de dorre en onvruchtbare woestijngrond. De grond werd ontdaan van stenen en van zout, afkomstig van de Dode Zee. Vruchtbare, mineraalrijke grond van elders in Israël werd aan de droge grond toegevoegd. Voor water ontwikkelden ze een efficiënt pomp-, recycling- en besproeiingssysteem dat tot op de dag van vandaag zorgt voor natuurlijk, voorverwarmd, mineraalrijk water, geschikt voor irrigatie.
Met water en elektriciteit op orde werden bloemen-, groente- en fruitsoorten geplant. Helaas bleken niet alle gewassen bestand tegen de extreme woestijnomstandigheden. De pioniers ontwikkelden speciale woestijnkassen, waarmee gecontroleerde, duurzame gewassenteelt mogelijk werd. Vele jaren van onderzoek en proefnemingen later wezen vervolgens uit dat het kweken van met name paprika’s en zoete pepers de beste kans van slagen heeft. Vandaag de dag komt 60% van alle voor de export gekweekte groenten van Israël uit de Arava-woestijn.
De projecten die het JNF in Paran in de loop van de tijd, met name met behulp van de jaarlijkse JNF-loterij, heeft kunnen realiseren zijn:
Een eigen waterreservoir voor de irrigatie van het land. De bouw van kassen voor bloemen-, fruit- en groenteproductie. De aanleg van nieuwe woestijnkassen om de productie van paprika’s en zoete pepers uit te breiden. De aanleg van een beschermende windsingel rond het dorp om de zandstormen tegen te gaan.

Waterreservoir in de Arava-woestijn

Meer dan 60 jaar geleden koos een groep jonge idealistische pioniers ervoor om zich in de Arava-woestijn te vestigen. Het dorp Hatzeva was een van de eerste agrarische nederzettingen. Vandaag de dag is het een bloeiende gemeenschap en wonen er 240 gezinnen, met landbouw als belangrijkste bron van inkomsten.
In dit droge woestijngebied is de jaarlijkse regenval minder dan 30 mm per jaar. De Arava is niet verbonden met het centrale watersysteem van Israël. Het water voor de inwoners van de regio komt van lokale waterboringen. De hoeveelheid beschikbaar water is dus beperkt en de kwaliteit ervan slecht. Al het gebruikte huishoudelijk water in de regio wordt gerecycled en hergebruikt voor irrigatie in de landbouw.
Om vergrijzing tegen te gaan en schaalvergroting te kunnen realiseren, is het nodig om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. In 2019 is een nieuwe wijk met 118 woonpercelen door het JNF opgericht voor jonge gezinnen. De vergunningen voor nieuwe wijken hangen af van de aanleg van een nieuw systeem voor hergebruik van afvalwater, inclusief nieuwe waterzuiveringsinstallatie.

Het Hatzeva Water Recycling Project

De huidige waterzuiveringsinstallatie is oud, werkt op volle capaciteit en vormt momenteel een gevaar voor de gezondheid. Er moet een nieuwe installatie worden gebouwd op een nieuwe locatie.
JNF gaat een nieuw waterreservoir bouwen. Dit nieuwe waterreservoir is groter, komt op een betere plek en maakt gebruik van de nieuwste technologie. Het behandelt afvalwater en hergebruikt het voor gebruik in de landbouw. Het transporteert het afvalwater van de gemeentelijke rioleringsbuizen naar de waterzuiveringsinstallatie. Deze nieuwe installatie verhoogt de capaciteit van 50.000 m3 hergebruikt water per jaar naar 170.000 m3 per jaar.
JNF Nederland heeft al vele projecten gerealiseerd in de Arava-woestijn. Om de bevolkingsgroei mogelijk te maken, steunen we dit zo nodige waterreservoir. U kunt bijdragen via Hadderech of via JNF
Samen brengen we de woestijn tot bloei!

Bron: website JNFen nieuwsbrief JNF

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2022