Nelleke Te Raa-Hoorenman over de coronacrisis

Ik zie de coronacrisis als het begin van de eindtijd. In de Bijbel staat dat er oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen en ziektes over de hele wereld zullen komen. Maar mensen zijn horende doof en ziende blind. En er zal een radeloze angst heersen over de mensheid. Gelukkig zijn wij, die in de Messias geloven en ons geborgen weten in zijn hand. Dat wil niet zeggen dat we niet beproefd zullen worden. Maar hetzij wij leven of hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.

De Messias zegt zelf: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Wie in mij gelooft zal eeuwig leven (Op. 22:14).” Wij mogen deel hebben aan het nieuwe Jeruzalem, waar wij als Jesjoea-belijdende Joden een bijzondere plaats zullen mogen innemen. Is uw paspoort gereed voor de eeuwigheid? We mogen beseffen dat we niet alleen zijn en dat we door het geloof in Jezus kracht zullen krijgen. Ik wens u allen veel van die liefde toe.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van arpil 2020