David Shkolnik

"De vreugde van het Evangelie" staat tegenover de "vreugde der Wet". De overeenkomst tussen de Wet en het Evangelie is dat het allebei levenswijzen zijn die onze Heer gedicteerd heeft. De ene, de Wet, is op de berg Chorev (Horeb, red.) gegeven voor een bepaalde tijd. Het was de bedoeling dat men door het naleven ervan eeuwig met Hem zou leven. 

Maar toen bleek dat dit niet tot het resultaat leidde dat Jahweh beoogd had, gaf Hij ons de de mogelijkheid om op andere wijze met Hem te leven en Hem te ervaren, namelijk door te leven uit genade en het bloed van Yeshua. Wie hem aanneemt als de Mashiach, de Verlosser, het waardige Lam der verzoening met onze Vader en Schepper, die krijgt het Eeuwige leven. 

 

In beide gevallen gaat het om het leven met onze Vader. En het maakt mij erg blij dat er een uitweg is voor een ieder die geboren is. Dat het leven niet hoeft te eindigen in de dood maar dat ik mag weten dat er een leven is na de dood. Een leven bij en met onze Vader, net zoals voor de zondeval.

David Shkolnik werd in 1954 in Israël geboren en groeide op in kibboets Dafna in het noorden van Israël. Aangekomen in Nederland in 1975, leerde hij hier de Messias kennen en werd  - zoals hij zelf zegt - wedergeboren op 1 januari 1976.

 Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van februari 2018