Richard Harvey

De vorige keer zagen we hoe Messiaanse Joden in Engeland zich vanaf het begin van de 19e eeuw steeds bewuster werden van hun Joodse identiteit. In dit tweede en laatste deel vertelt Richard over hun verhouding tot kerk en synagoge vandaag de dag (red.).

Messiaanse Joden en de Engelse kerken

De huidige en eerdere aartsbisschoppen van Canterbury hebben van gedachten gewisseld met Messiasbelijdende Joden. Een op handen zijnd’ Anglicaans rapport over de theologie van Joods-christelijke betrekkingen erkent de aanwezigheid in de kerk van Messiasbelijdende Joden als een theologisch gegeven waarover nagedacht dient te worden. Niet-traditionele kerken, zoals de baptisten en pinksterkerken zijn ook geïnteresseerd in de ontmoeting met Messiasbelijdende Joden. Messiaanse Joden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van de gezamenlijke kerken in Engeland. De Society for Post-Supersessionist Theology betrekt actief Messiaanse Joden als gesprekspartners en erkent hun rol in de ontwikkeling van een vervangingsleer-vrije theologie. Verschillenden van hen zijn vooraanstaande geleerden in Engeland.

Messiaanse Joden en het Joods-christelijke gesprek

Voorheen was het gebruikelijk om Messiaanse Joden niet aan tafel te vragen bij het joods-christelijke gesprek, een wens zowel van joodse als christelijke zijde. Tegenwoordig echter wordt ingezien dat bij een ware dialoog, wil ze oprecht de ander erkennen, goed nota genomen dient te worden van degenen die zich beschouwen als Joodse discipelen van Jesjoea.

Een opmerkelijk pleidooi om Messiaanse Joden niet langer buiten te sluiten hield Alexandra Wright, rabbi van de grootste liberale synagoge in Engeland: “De meesten van ons zijn geneigd om simpelweg te stellen dat Lustiger of anderen die zich Messiaanse Joden of Jews for Jesus noemen, christenen zijn, zowel wat hun identiteit betreft als hun theologie. We vinden het betrekkelijk eenvoudig om hulp te bieden aan en het gesprek te voeren met degenen die duidelijk van ons verschillen – christenen, moslims, hindoes of boeddhisten –. Veel moeilijker is het om de dialoog aan te gaan met hen die geboren zijn uit Joodse ouders, maar Jezus als de Messias aanvaard hebben. Maar wat kan er gebeuren als we het deden en we in gesprek zouden gaan met hen die alle pijn en alle triomfen van onze geschiedenis met ons delen, en alleen afwijken op een fundamenteel theologisch terrein?”

Het is duidelijk dat de relatie tussen Messiaanse Joden en de protestantse kerk van Engeland nog veel beter kan. Maar zowel joden als christenen zijn zich in toenemende mate van hun bestaan en theologische betekenis bewust. De vooruitzichten voor hun deelname aan het kerkelijke en interreligieuze gesprek zijn zonnig.

Uit: BMJA-journal, spring 2020.

Lees ook deel 1

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2020