Joop Akker

Vorige maand verscheen Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, geschreven door Pieter Siebesma. Het is, bij mijn weten, het eerste Nederlandstalige boek dat een overzicht geeft van 2000 jaar Messiasbelijdende Joden. Het is uitgekomen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.
In dit boek komt u niet alleen bekende namen tegen zoals Isaäc Da Costa, Heinrich Heine en Karl Marx maar ook een groot aantal minder bekende personen. We ontmoeten mensen van wie we veel kunnen leren en anderen die ons leren hoe het niet moet.

Tot de laatste categorie behoort Salomo Halevi (1350-1435). Hij was rabbijn in de Noord-Spaanse stad Burgos en liet zich in 1391 dopen. Na een theologiestudie in Parijs werd hij uiteindelijk aartsbisschop van Burgos. Helaas stond hij niet bekend om zijn sympathie voor de Joden. Zijn geschriften schijnen zelfs andere anti-Joodse schrijvers na hem beïnvloed te hebben, onder wie Maarten Luther.

 

Paulus Stephanus Cassel

Uit heel ander hout gesneden was de Duitse Selig Cassel (1821-1892). Na zijn doop op 34-jarige leeftijd nam hij de naam Paulus Stephanus Cassel aan. Hij werd predikant, was Pruisisch parlementslid en evangeliseerde onder de Joden. Toen in de jaren 1880 het antisemitisme in Berlijn de kop opstak, nam Cassel als enige (!) predikant het voor de Joden op. Toen hij overleed schreef het belangrijkste weekblad voor de Duitse Joden in een in memoriam dat men Cassel altijd dankbaar zou blijven. Alleen begreep men niet waarom hij de godsdienst van zijn vaderen verlaten had.

Een andere inspirerende figuur vind ik de Litouwse Samuel Isaac Joseph Schwereschewsky (1831-1906), die in plaats van rabbijn bisschop van Sjanghai werd. Begiftigd met een talenknobbel heeft hij de Bijbel in het Chinees vertaald. De laatste 20 jaar van zijn leven, door een verlamming zittend in een rolstoel, eerst nog met twee en tenslotte met een vinger typend.

Ook veel Nederlanders worden in het boek beschreven. Zoals Meier Salomon Bromet (1839-1905) die Johannes de Heer-liederen als ‘veilig in Jezus’ armen’ in het Nederlands vertaalde en Dr. Jacob Benjamin de Pinto die aan de wieg stond van het baptisme in Nederland.

Dit boek gaat over Joden die onder dwang of omwille van de sociale voordelen het christelijke geloof aannamen. Maar ook over degenen die door het belijden van Jesjoea als de Messias alles verloren, om de vergeving van zonden en het eeuwige leven ervoor terug te krijgen.

Om een onderwerp als dit uitputtend te behandelen is 186 bladzijden natuurlijk ontoereikend. Maar dit leuke, vlot geschreven boek geeft wél een goed overzicht en de nodige aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, mede door een uitgebreide literatuurlijst achterin.

N.a.v. Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen,
Dr. P.A. Siebesma,
uitgever Den Hertog, 2019, verkoopprijs €13,50.

 

Gesprek met Pieter Siebesma, auteur van het boek "Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen" met als ondertitel "Een geschiedenis van een vergeten groep"