Danielle Malki, staflid Jews for Jesus in Israël

“Mijn vaders familie komt uit Libië, die van mijn moeder uit Jemen. Ik ben opgegroeid in een Messiaans-Joods gezin in Israël. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat Jezus er werkelijk is en dat Hij de Messias is.

Maar pas op mijn zeventiende ben ik echt gaan zien wie God is. Vanaf dat moment wilde ik Hem ook volgen. Als studente sociaal werk ben ik toen bij Jews for Jesus begonnen.
Ik ben er heel blij mee dat ik in Israël woon, dat we onze eigen staat, ons eigen land hebben. Ik ken de geschiedenis van ons land. Ik ervaar het bestaan van Israël als een zegen van God. Het laat Gods genade zien dat we een eigen staat hebben.” Bron: RD

Victor Kalisher, directeur van het Israëlisch Bijbelgenootschap

“Dat de staat Israël 75 jaar bestaat is een bewijs van de waarheid van Gods Woord, een Godswonder. En elke dag dat we hier wonen is dat ook. Maar mensen in Israël zijn gefrustreerder dan ooit. Precies daarom moeten wij het Woord van God bekendmaken, het Oude en het Nieuwe Testament. Want wat je ziet, is dat mensen steeds weer hun vertrouwen op politici stellen. Maar zo gaat het van de ene frustratie naar de andere. De enige oplossing is dat God ons volk weer tot Zichzelf brengt. Daarom brengt Hij het Joodse volk ook weer naar Israël. Ik geloof niet dat ons volk ooit kan zeggen: ‘We hebben God niet nodig gehad, dit deden we zelf.’ Nee, het zal zich moeten gaan realiseren dat het God nodig heeft en dat alleen Hij een keer ten goede kan geven. Daarvoor hebben we moeilijkheden en lijden misschien wel nodig.” Bron: RD

Joshua Simon, voorganger en evangelist

“75 jaar Israël is een wonder. Iedereen zegt dat dit land er niet zou moeten zijn, maar God heeft, in Zijn soevereiniteit, gewild dat de staat Israël er wél kwam. Daar heeft Hij Zijn bedoeling mee. Op basis van onder andere Romeinen 11 is er nog een rijke toekomst voor het Joodse volk te verwachten. Die toekomst is in Gods handen. De weduwe bij de onrechtvaardige rechter bleef maar aanhouden. Dat is wat wij ook moeten doen, bidden of Hij Zelf harten wil openen. En hun harten zullen opengaan voor de Schriften, op Zijn tijd. En Hij is bezig de grond daarvoor te bewerken. Wij hoeven alleen het zaad maar te strooien. Ik geloof ook dat in het Evangelie de enige oplossing ligt waar het gaat om de vijandschap tussen Palestijnen en Joden.” Bron: RD

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2023