Thea Ornstein

Een Bijbelse opdracht waar we zeker deze maand aandacht aan willen geven. En het zijn er verschillende: 5 mei ons 75-jarig bevrijdingsfeest, op 12 mei Lag ba'omer, op 14 mei is het 72 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen, op 21 mei Hemelvaartsdag, op 22 mei Jom Jeroesjalajiem, op 29 mei begint Sjawoeot, het Wekenfeest, en op de 31ste het Pinksterfeest. Een hele rij!

En hoewel het een Bijbelse opdracht is om onze feesten te vieren ligt er dit jaar een grote schaduw over door het coronavirus: een niet te bevatten en niet te overziene mondiale crisis, die ons allen in meer of mindere mate treft en waar ieder de gevolgen van ondervindt. Het zullen overal getemperde feesten zijn, ook op 5 mei. En niet alleen zoals jaarlijks vanwege de vierde mei maar ook door alles wat er nu gebeurt in onze verwarde wereld.

Maar wat kunnen we nu doen in deze situatie? Ondanks alles toch proberen vast te houden vanuit ons geloof aan Gods beloften. Hij regeert! En als we lijden aan ons bestaan is Hij daar en lijdt als een Vader met ons mee. En Zijn lijden gaat dieper dan het onze. De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt, Hij waakt en werkt. Ons gebroken bestaan staat in Zijn handpalmen gegraveerd om het te helen. En daar was de komst van de Heelmaker voor nodig. Hij kwam om zijn volk en de wereld te redden. Moge Hij spoedig terugkomen maar tot die tijd: houd moed! Want Hij zegt: “Vrees niet, ik heb de wereld overwonnen.”

Gezegende feestdagen gewenst.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2020