Lydia Buksbazen

Van alle Joodse christenen van zijn generatie was wijlen mijn man één van de meest geachten en geliefden, een man van karakter en boven elke blaam verheven. In ‘het geloof van mijn vader’, schreef hij over zijn eigen vader en hoe die hem tot de Messias van Israël had gebracht.

Na zijn studie aan de universiteit van Warschau ging hij verschillende jaren naar een seminarie waar hij assistent-professor Oude Testament was. Daarna nam hij een beroep aan van het Brits Genootschap voor de Verbreiding van het Evangelie onder de Joden, als leider van de post in Krakau. Na vier jaar trouwden we, in 1937, waarna we naar Engeland verhuisden. Voor zijn werk bereisde Victor alle delen van Engeland, Schotland en Wales, wat door de dreigende oorlog steeds moeilijker werd. We beseften dat Victors werk in Engeland ten einde liep en solliciteerden bij verschillende zendingsgenootschappen in Amerika. We ontvingen drie beroepen en kozen voor Brooklyn.

Begin 1941 kwamen we aan. December 1942 nam Victor de uitnodiging aan om algemeen secretaris te worden van Friends of Israël in Philadelphia. Deze organisatie was in 1939 opgericht om Joodse vluchtelingen uit Europa te helpen, financieel en bij hun emigratie naar Amerika.
Victor had een groot hart voor allen die leden en in nood verkeerden. Vaak kwam ik zijn kantoor binnen, waar ik hem bezig vond met het lezen van de post van hen die de gaskamers overleefd hadden, zijn tranen wegwissend.

Victor was een begaafd schrijver en schreef een aantal bekende boeken: ‘Het evangelie in de feesten van Israël’ is een echt leerboek en is veel gebruikt in seminaries en bijbelscholen in heel Amerika en daarbuiten. Veel Joodse mensen hebben bovendien hierdoor hun Messias leren kennen. Met ‘Mirjam, de maagd van Nazareth’, kreeg Victor de doctorstitel. ‘De profeet Jesaja’ is een verklaring van het boek Jesaja met een nieuwe vertaling uit het Hebreeuws, waaraan hij tien jaar heeft gewerkt.
Mijn echtgenoot was een bescheiden man, bewust van zijn beperkingen. Soms zei hij: “Hoe meer ik lees en hoe langer ik leef, des te meer zie ik in hoe weinig ik eigenlijk weet.”
Victor's leven was er een van volkomen toewijding en trouw. De Heere zegende hem en stelde hem tot zegen voor vele duizenden in binnen- en buitenland.

Uit: L. Buksbazen (1979). De wonderen houden nooit op. De Banier.

Levensverhaal Victor Buksbazen (1903-1974)

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2023