Joop Akker

Op 7 december vorig jaar legde Itamar Marcus voor de VN-Mensenrechtenraad in Genève uit hoe het antisemitisme van de Palestijnse Autoriteit tot 7 oktober heeft geleid.

Marcus is directeur en oprichter van Palestinian Media Watch (PMW), een Israëlische organisatie die vanaf 1996 met een team van Arabischtalige onderzoekers de antisemitische boodschappen van de Palestijnse Autoriteit (PA) en andere Palestijnse leiders aan hun volk bestudeert.

Het politieke antisemitisme van de PA

Marcus stelde dat het antisemitisme van de PA kan worden onderverdeeld in politiek en religieus antisemitisme. De centrale politieke boodschap van de PA, die PMW al meer dan 25 jaar documenteert, is: Israël en de Joden hebben geen geschiedenis in het land Israël. Het zijn de Europeanen die uit zelfverdediging Israël hebben geschapen zodat ze van hun Joden af konden komen. Heel Europa leed onder de Joden, ze moesten van de Joden af en daarom hebben ze Palestina gestolen - om de Joden weg te sturen en hun Joodse probleem op te lossen.

Deze boodschap herhaalde Mahmoud Abbas toen hij op 15 mei 2023 de VN toesprak: “Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (...) besloten om een buitenlandse entiteit te planten in ons historische thuisland, voor hun eigen kolonialistische doeleinden (...) De waarheid is dat deze Westerse landen van de Joden af wilden - en van hen wilden profiteren in Palestina. Twee vliegen in één klap.”

Het religieuze antisemitisme van de PA

Eindverantwoordelijk voor het religieuze antisemitisme van de PA is Mahmoud Al-Habbash, de persoonlijke islam-adviseur van Mahmoud Abbas en hoofd van de Shari’ah-rechtbanken. Hij geeft bijna elke vrijdagpreek op de officiële PA-televisie. Hierin wordt o.a. gezegd dat Joden ‘humanoïden’ zijn, op mensen lijken maar het niet zijn, en dat Allah hen vervloekt heeft en tot apen en varkens gemaakt. In een andere uitzending wordt gezegd dat Joden satan volgen en tegen islamieten strijden om hen van hun godsdienst af te brengen.

Marcus’ conclusie: “Het politieke antisemitisme, verergerd door het religieuze antisemitisme, van de PA creëerde de perfecte storm van haat waardoor 7 oktober kon plaatsvinden en gesteund en gevierd werd door de Palestijnse bevolking.”

De zomerkampen van Fatah

Volgens Mahmoud Abbas zijn moordenaars ‘rolmodellen van de natie, iconen van het Palestijnse volk’. Palestinian Media Watch heeft honderden voorbeelden gepubliceerd van de onophoudelijke steun en promotie van terreur door Abbas en andere PA-leiders, zelfs onder kinderen. Het hele zomerkampprogramma van de Palestijnse Autoriteit in 2023 voor 65.000 Palestijnse kinderen en tieners, was ter ere van de zogenaamde Martelaren: “Martelaren zijn stralende manen”. Een afsluitende ceremonie van het zomerkamp die Fatah op de Facebookpagina van haar officiële onderwijsafdeling plaatste, toonde kinderen die leerden om die dingen te doen die Hamas deed in zijn gruweldaad van 7 oktober. Men was trots op wat er gebeurde in de Fatah-zomerkampen. Er waren kinderen te zien met hun gezichten bedekt als terroristen die ontvoeringen deden, schoten, vochten.

Het is goed om dit in het achterhoofd te houden nu er stemmen opgaan om onder leiding van de Palestijnse Autoriteit een Palestijnse staat te stichten. En laten we in onze gebeden de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria en in Jeruzalem niet vergeten.

Bron: PMW (Palestina Media Watch)