Sivan Yaari

Meer dan 400 miljoen mensen in Afrika bezuiden de Sahara hebben geen toegang tot schoon water en lijden aan watergerelateerde ziekten. Dat wil zeggen dat één op de drie Afrikaanse burgers wordt getroffen door waterschaarste en de uitdagingen van de klimaatverandering.

Deze situatie zal de komende jaren naar verwachting nog ernstiger worden. De oplossingen zijn echter eenvoudig. De organisatie Innovatie: Africa (iA) gebruikt Israëlische zonne-, water- en landbouwtechnologieën om deze strijd te verlichten en Afrikaanse plattelandsgemeenschappen te transformeren.

Hoe werkt het?

iA is een Israëlische non-profitorganisatie die zonne-energie gebruikt om licht en elektriciteit te leveren aan afgelegen scholen en medische centra en, wat cruciaal is, om schoon water te pompen in afgelegen dorpen in tien Afrikaanse landen.
Tot op heden heeft iA ruim 880 zonne- en waterinstallaties voltooid, met een impact op meer dan 4,2 miljoen mensen in Oeganda, Malawi, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika, Eswatini, Kameroen, DRC, Ethiopië en Senegal. In de komende vier jaar wil het in naam van Israël nog eens 1200 projecten voltooien waarmee tien miljoen mensen worden bereikt.
De bouw van waterpompsystemen op zonne-energie is eenvoudig, kosteneffectief en direct transformerend. Voor de bouw van deze systemen heeft iA meer dan 40 plaatselijke aannemers in de landen waar zij actief is om in de waterhoudende grondlaag te boren en torens van tien meter te bouwen, waarin de zonnepanelen, de watertank en de zonnepomp zijn ondergebracht die nodig zijn om de energie van de zon te benutten en het schone water op te halen dat slechts enkele meters onder de grond zit.
In het hele dorp worden distributiepunten aangelegd om ervoor te zorgen dat alle leden van de gemeenschap, soms wel 10.000 mensen, gelijke toegang hebben tot schoon water.

Maatschappelijke impact

iA gelooft in de empowerment van de leden van de lokale gemeenschap. Bij elk waterproject worden tien dorpelingen opgeleid door de aannemers om te helpen bij de aanleg van het systeem. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat dat hun toekomstige kansen op werk vergroot en dat het succes en de duurzaamheid van het project op lange termijn zal waarborgen, aangezien zij het systeem zelfstandig kunnen bedienen, onderhouden en repareren. Het effect van schoon water wordt vooral gevoeld door de vrouwen en jonge meisjes, die dagelijks kilometers moeten lopen op zoek naar water uit open en vervuilde bronnen. Dankzij de waterprojecten worden de vrouwen van deze last bevrijd, krijgen ze weer tijd om hun kinderen naar school te brengen. Dankzij de toegang tot water ontstaat er bovendien economische stabiliteit in de dorpen, omdat er bedrijven worden opgericht, zoals baksteenfabrieken. Via landbouwprogramma’s worden groenten verbouwd. Het overschot wordt op de lokale markten verkocht.

VN-erkenning

iA heeft een speciale raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Bovendien heeft de VN haar Remote Monitoring Technology bekroond. Via dit systeem kan het iA-team de hoeveelheid geproduceerde energie en gepompt water bij elk van de zonne- en waterprojecten op elk moment en overal ter wereld volgen. Als er een storing optreedt, wordt er een waarschuwing gegeven en kunnen de lokale technici het probleem meteen verhelpen.
Elk nieuw geïnstalleerd watersysteem is een stap dichter bij de oplossing van de problemen die overal in Afrika worden ervaren.

Bron: The Jerusalem Post

Sivan Yaari is de oprichter en CEO van Innovation: Africa. Meer informatie op Innovation: Africa 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2023