Via onze website stelde de heer P. de vraag of niet-Joden ook Messiaans kunnen leven. Omdat deze vraag mogelijk breder leeft, plaatsen we hieronder de reactie van ons bestuurslid Asaf Pelled:

Shalom broeder P.,
Bedankt voor uw mail. Daarin vraagt u ons of een niet-Jood Messiaans kan leven. Het korte antwoord luidt: Ja! Dat is immers christelijk leven.
Wanneer u als niet-Jood, Jezus, Jesjoea, als Messias en Heer belijdt en volgt, is dat precies de essentie van wat Jesjoea van ons vraagt.

Als we een stap verder gaan, zien we dat er verschillen zijn tussen mensen: man en vrouw, Jood en niet-Jood, verschillende etniciteiten etc..
Die verschillen zijn niet moreel en hebben geen invloed op onze waarde of waardigheid. De apostel Paulus, Sja'oel was zijn synagogale naam, benadrukte dat er in de Messias geen verschil is tussen man en vrouw, slaaf en vrije, Jood en niet-Jood (Galaten 3:27-28).
Daarmee bedoelde hij niet dat er bijv. tussen mannen en vrouwen geen biologische verschillen meer zijn, ook niet dat er geen verschillen zijn in de functies die we vervullen. Maar onze waarde en waardigheid tegenover God en elkaar is gelijk.

Het is goed om verschillen te hebben, zodat we de diversiteit zien en vieren. Het is goed om bij broeders en zusters op bezoek te gaan, in hun gemeente en geloofscultuur een kijkje te nemen en daarvan te leren, zonder dat zelf te hoeven doen.
Paulus leert ons nuchter om ontspannen te genieten van het leven met God, zoals wij waren toen we geroepen werden. Trends die ons laten geloven dat we niet goed genoeg waren, kunnen we naast ons neerleggen. Dit heeft natuurlijk geen betrekking op gehoorzaamheid en heiliging, die altijd nodig zijn. Maar op onze staat - ben je Joods, dan mag je etnisch een Jood blijven - inclusief je besnijdenis, ben je niet-Joods, eveneens, geniet ervan - God heeft je staat niet over het hoofd gezien (1 Korinthe 7:17-24).
Beleef gerust een Messiaanse seider bij Joodse gelovigen in Jezus, maar vergeet niet gelovig te genieten en te ontspannen in de viering van het avondmaal in uw eigen gemeente, die is evenzeer tot eer van onze Messias.


Hartelijke groet, Asaf

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2022