Israel Pochtar

“Vertrouw op de HEER met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken.” Spr. 3:5, 6

Nu het jaar 2020 geëindigd is en we terugkijken op de moeilijkheden en de uitdagingen, zien we door alles heen Gods genade. Als dit jaar ons iets geleerd heeft, is het dat dingen soms heel anders uitpakken dan we gepland hadden, ondanks onze beste bedoelingen. En dat op God vertrouwen het enige is wat ons door alles heen draagt, zelfs in tijden van de zwaarste beproeving.

 

Het was een jaar van veranderingen. Toch bleef God in alle dingen trouw. Ondanks alles was dit een jaar van verbazingwekkende mijlpalen en hoogtepunten. Er vond in januari/februari een evangelisatie-evenement plaats in Galilea met 1000 mensen. Dat werd gevolgd door een bijzondere discipelschapscursus voor de nieuwe gelovigen. Er waren discipelschapsdagtochten en humanitaire hulpacties (het uitdelen van o.m. voedselpakketten). We hadden nog steeds te maken met druk en vervolgingen door religieuze organisaties die ons ertoe dwongen om wettelijke bescherming te zoeken. En God gaf ons de overwinning! We wonnen een rechtszaak tegen de ons lastig vallende religieuze organisaties en hen werden beperkingen opgelegd. We zien dit niet als vanzelfsprekend en we weten dat de HEER voor ons uitging en voor ons de strijd streed.

Vertrouw op de HEER met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken.

We slaagden erin ons aan te passen aan de steeds veranderende beperkingen en lockdowns in Israël, en we bleven mensen dienen via digitale platforms, livestreamuitzendingen op sociale media en in kleine gemeentelijke ‘capsules’ (internetgroepjes). Covid-19 dwong ons de manier waarop we mensen dienen te veranderen. De HEER gaf ons creatieve ideeën hoe mensen veilig te blijven bereiken, dienen en helpen ondanks de beperkingen. Wij konden zélf geen mensen ontvangen, dus moesten we wegen vinden om de hulp bij hén te krijgen.

Onze vriendschappen met deze kostbare mensen zijn verdiept toen ze beseften dat ze zorg en liefde ontvingen in deze tijden van wanhoop en eenzaamheid door alle lockdowns, verlies van banen en stapels onbetaalde rekeningen. Deze onzekere tijden geven ons werk een grotere betekenis.

Dit jaar zagen we hoe diep de crisis mensen geraakt heeft - veel gezinnen vervielen in armoede zodat ze niet meer in staat waren om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Hoewel we onze humanitaire projecten logistiek anders moesten inrichten, waren we in staat nog een groot aantal mensen en gezinnen in nood bij te staan. God wordt niet beperkt door menselijke begrenzingen. Hij zal een weg openen waar er geen weg is.

Dit artikel is geschreven door Israel Pochtar, voorganger van de Messiaanse gemeente Beit Hallel in Ashdod, en stond 28/29 december 2020 op hun website. Vertaling: Evelien van Dis

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2021