Martha Gobetz

Arena-methode, een methode die iemands identiteit zichtbaar maakt met behulp van identiteitscirkels.

Dit artikel werd gepubliceerd in het maandblad Hadderech van januari 2016.
Hieronder de reactie hierop van ons één van onze leden.

Over een joods-messiaanse identiteit heb ik nog niet veel nagedacht, alhoewel ik het boekje van Ido Abram in mijn bezit heb. Maar het eerste wat bij mij boven kwam na lezing van het artikel was de Davidster. Ik draag deze ster in mijn oren en om mijn hals. Ook als ik moslims in het AZC ontmoet. Soms heeft dat in het verleden wel eens wrijving gegeven, dat ze van mij dan geen taalles meer wilden of juridische ondersteuning, maar meestal ging en gaat het goed.

 

De Davidster heeft zes segmenten, punten, met in het midden een zeshoekige ruimte. Het schema van Ido Abram, met de vijf verschillende componenten en ervaringsgebieden, past bij de jood die Jesjoea als Masjiach belijdt, mooi in de zes punten van de Davidster. De Messias om wie alles draait, staat in de zeshoekige ruimte van de Davidster, in het midden. Jesjoea's relatie tot alle segmenten is dan ook letterlijk Zijn herderlijke zorg en daardoor ook die voor mij. Hij is de blinkende Morgenster en wijst de Weg.