Hoe beleven circa 50 Messiasbelijdende Joden hun Joodse en christelijke identiteit in het dagelijks leven en in hun geloofsleven.

Onderzoek Hadderech uit 2010

Rapport...

Bijlage.....