Regelmatig wordt er in het maandblad de antwoorden van leden gepubliceerd op voor ons belangrijke vragen. Een selectie hiervan wordt in deze rubriek "Leden aan het woord" weergegeven.

Ik ben geboren in 1946 en groeide op in de binnenstad van Delft, dichtbij de synagoge aan de Koornmarkt. Als kind speelden wij in de straatjes en steegjes rondom de synagoge. Wij keken dan over de muur aan de achterzijde en zagen dat deze in puin lag. Alleen de voorgevel stond nog overeind.

Met mijn broer en twee zussen heb ik een christelijke opvoeding gehad. Onze vader voer op de grote vaart. Wanneer hij thuis was zong hij (in het Nederlands) soms enkele Pesachliederen: ‘Een bokje, een bokje’ (chad gadja) en ‘Twaalf zijn de stammen’ (achad mie jode’a). Maar ik begreep het niet en op de vraag waar dit lied vandaan kwam kreeg ik geen antwoord.

Middelburg

Otto

Graag stel ik me aan u voor. Al een tijd doe ik werk voor het blad en de website van Hadderech. Mijn naam is Otto geboren, getogen en woonachtig in het mooie stadje Middelburg. Getrouwd met Jacqueline (zus van Cora). Kinderen….Victor getrouwd met Joëlle. Pleegzoon Tim die dit nieuwe seizoen begonnen is aan een studie buitenshuis.

Mijn ouders hebben me christelijk opgevoed. We gingen naar de plaatselijke gereformeerde kerk vrijgemaakt. Tot mijn 14e jaar bezocht ik catechisatie en andere kerkelijke activiteiten. 

John Griffioen

John Griffioen

In zijn gezellige huiskamer, vol met Joodse voorwerpen en Israëlische wandbordjes, bezocht ik John Griffioen, zoon van ons helaas overleden lid Irene Griffioen-Fisher. Hieronder stelt hij zichzelf voor (T.O.).

Mijn naam is John Griffioen. Ik ben geboren in 1955 en heb nog een oudere zus en broer. Ik heb een streng christelijk-gereformeerde opvoeding gehad. Mijn moeder was Joods maar hield zich meer op de achtergrond. Het Joodse kwam niet zo ter sprake. Wel gingen we iedere zomer zes weken naar haar familie in Engeland op vakantie, naar mijn opa en oma, en mijn tante in Londen, waar we vaak logeerden. Zij deden niet zoveel aan het Joodse geloof en gingen niet naar de synagoge. Wél hielden ze zich aan de feestdagen.

Huib de Vries

In de hal staat een melkbus met daarop een afbeelding van de Klaagmuur. Ruth (30) erfde die van haar oma, die de Holocaust overleefde dankzij gereformeerde christenen die haar een schuilplaats boden. Verder verwijst niets in de woning naar de Joodse achtergrond van de bewoner. Ook dat erfde ze van haar oma. “Die was door haar levensgeschiedenis terughoudend in het uiten van haar Joodse identiteit. De verhalen over wat ze had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, hebben me ongetwijfeld beïnvloed.”

Is uw paspoort gereed voor de eeuwigheid?

Nelleke Te Raa-Hoorenman over de coronacrisis

Ik zie de coronacrisis als het begin van de eindtijd. In de Bijbel staat dat er oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen en ziektes over de hele wereld zullen komen. Maar mensen zijn horende doof en ziende blind. En er zal een radeloze angst heersen over de mensheid. Gelukkig zijn wij, die in de Messias geloven en ons geborgen weten in zijn hand. Dat wil niet zeggen dat we niet beproefd zullen worden. Maar hetzij wij leven of hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.

Harry Rosier

Huib de Vries

Harry Rosier (85) was al hoog en breed volwassen toen hij hoorde dat zijn vader Joods was. Zijn moeder werd vanuit het wezendorp Neerbosch bij Nijmegen als kinderverzorgster in een Joods gezin in Leiden geplaatst. Daar werd ze in 1934 bezwangerd door de heer des huizes. “Hij hield de boot af; mijn moeder kwam op straat te staan.”

Harry groeide op bij een tante in de Haarlemmermeer. De oorlogsjaren bracht hij deels door op een onderduikadres. Na de oorlog trad zijn moeder in het huwelijk met ‘vader Jacob’.

“Je bent pas echt dood wanneer je naam niet meer genoemd wordt.” Dit gevleugelde woord gaat in elk geval niet op voor ons vroegere lid Victorien Klompmaker. Op 5 mei, in het tv-programma ‘Ik mis je’, vertelt een van haar zoons uitgebreid over het leven van zijn moeder. Over haar onderduik als 12-jarig Joods meisje bij ‘ome’ Jan in Oldebroek, het verlies van haar ouders, broer, zus en zwager. Hoe, als door een wonder, haar kinderen na de oorlog zonder oorlogstrauma’s konden opgroeien en hoe ook aan het eind van haar leven de vreugde de overhand had. Ze wist immers waar ze naar toe ging.

Zie onderstaande video vanaf ca. 8 min.

Zondag 5-mei-2019

Citaten

Het Oude Testament staat vol voorzeggingen van een nationaal herstel van Israël. Mozes en alle profeten scheiden deze twee gebeurtenissen nooit van elkaar: De tijdelijke verstrooiing en langdurige ellende van dat volk als gevolg van zijn zonde, zijn bekering in het laatst der dagen tot de HEERE en tot de Messias, de zoon van David, door de trouw van zijn God.


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)