Interview (audio) met M.W. Eberlé-Gotlib uit 1983:

Interview met mevrouw M.W. Eberlé-Gotlib door ds. C. van Atten

in: Vrede over Israël
jaargang 41, nr. 1 
feb. 1997

In een boekje als dit mag zeker niet ontbreken een gesprek met iemand uit de wereld van de Messias-belijdende Joden.

Een zeer markante persoonlijkheid binnen deze wereld is mevrouw Eberlé-Gotlib te Rotterdam. Ze geeft al jarenlang leiding aan de vereniging ‘Hadderech’ (Hebreeuws voor: de Weg), de Nederlandse vereniging van Messiasbelijdende Joden; ze is redacteur van liet gelijknamige blad van deze vereniging en vervulde ook een niet te onderschatten rol in de internationale vereniging van Messias-belijdende Joden, de International Hebrew Christian Alliance. Daarnaast is ze voor Hadderech al jaren lang lid van het Interkerkelijk Contact Israël, vervult ze vele spreekbeurten en leidt diverse Bijbelkringen. Een gesprek met haar is een boeiende ervaring; ik zocht haar op in haar woning te Rotterdam.

Een eenzaam avontuurDe weg van Marjorie Eberlé-Gotlib,
Een Messiasbelijdende Jodin

Door: Catharina Mulder

In Een eenzaam avontuur gunt Marjorie Eberlé-Gotlib ons een blik in haar leven dat God op een wonderlijke manier heeft geleid. Ze groeide op in een liberaal Joods gezin, waar niet over geloof gesproken werd. Tijdens de oorlog kwam ze tot de overtuiging dat God bestaat en dat Jezus de Messias is die de Joden al lang verwachten. Hiervan heeft ze op een unieke manier getuigd.

Autobiografisch boek over het leven van Marjorie W. Eberle Gotlib
“Een eenzaam avontuur” opgetekend door Catharina Mulder 7,50€ (excl. verzendkosten).

Bestellen

Citaten

Jezus Christus werd als Koning van Israël bekend gemaakt door de engel bij de aankondiging (aan Maria): “God de Heere zal Hem het koninkrijk van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid (Luk. 1: 32 en33)”. Heeft Maria aan deze woorden een zogenaamd geestelijke zin kunnen hechten? Of is er nadien een andere engel gekomen om voor latere tijden de letterlijke zin van deze woorden weg te nemen?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)