Vader-Joden hebben het niet altijd gemakkelijk. Dat was de conclusie van Ronit Palache die jarenlang Joodse Nederlanders voor het NIW interviewde. Reden voor het Hadderech-bestuur om een ontmoetingsdag voor deze groep te organiseren. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. We zijn erg benieuwd naar het verloop van de dag.

Thea Ornstein

Nadenkend over een opening voor ons samenzijn vandaag wil ik in het kader van ons thema voor het komend verenigingsjaar over onze identiteit als Messiasbelijdende Joden en niet-Joden proberen iets te zeggen over de identiteit van de Messias.

Wie zegt hij zelf wie hij is en wat betekenen deze uitspraken voor het Joodse volk en de heidenvolken? We vinden ze allen, zeven in getal, in het Bijbelboek Johannes dat geschreven is omstreeks honderd jaar na Christus.

Joop Akker

“Het jodendom? Daar heb ik me eigenlijk nooit zo in verdiept.” Of: “De bestudering van het jodendom heeft me zeer verrijkt.” Beide uitspraken zouden gedaan kunnen zijn door twee verschillende Messiasbelijdende Joden anno 2016.

In de praktijk blijken er grote verschillen te bestaan tussen Messiasbelijdende Joden onderling in de manier waarop de verbondenheid met het Joodse volk beleefd wordt. Dit geldt vooral voor de mate van waardering voor het jodendom. De schijf van vijf van de Joodse identiteit van Prof. Ido Abram kan ons helpen om deze verschillen te begrijpen en elkaar daardoor gemakkelijker te accepteren.

Martha Gobetz

Arena-methode, een methode die iemands identiteit zichtbaar maakt met behulp van identiteitscirkels.

Dit artikel werd gepubliceerd in het maandblad Hadderech van januari 2016.
Hieronder de reactie hierop van ons één van onze leden.

Over een joods-messiaanse identiteit heb ik nog niet veel nagedacht, alhoewel ik het boekje van Ido Abram in mijn bezit heb. Maar het eerste wat bij mij boven kwam na lezing van het artikel was de Davidster. Ik draag deze ster in mijn oren en om mijn hals. Ook als ik moslims in het AZC ontmoet. Soms heeft dat in het verleden wel eens wrijving gegeven, dat ze van mij dan geen taalles meer wilden of juridische ondersteuning, maar meestal ging en gaat het goed.

Citaten

Joodse christenen van de tweede en derde generatie groeien bijna altijd op buiten een Joodse omgeving. Daardoor heeft hij een Hitleriaanse schok nodig die hem doet ontwaken tot het besef dat hij of zij anders is dan andere christenen.


(P.W. Cohen - kaptein bij het Leger des Heils, 1936)