Asaf Pelled

Asaf Pelled

Natuurlijk is een Messiaanse Jood een Zionist. Het feit dat onze God en Vader zich herhaaldelijk voorstelt als Israëls God en het feit dat Jezus herhaaldelijk als Messias van Israël geïdentificeerd wordt, is voldoende reden voor ons - Joodse en niet-Joodse volgelingen van Jezus – om met het volk verbonden te zijn.

Hij is trouw aan Zijn verbond met het volk en heeft aan dat volk het land beloofd. Daarom kan onze houding in geen geval als oprechte verbondenheid gelden, als het zich alleen uitstrekt tot het volk, en zijn verbondenheid met het land miskent.

Naast al het Bijbels bewijs, wordt hiermee de les van de geschiedenis genegeerd. De afgelopen 2000 jaar leren ons:

Max Hart

Joop Akker

De staat Israël spreekt mij van God. Net zoals voor David in psalm 19 de hemelen Gods eer verkondigen. Dat er na 2000 jaar nog Joden bestaan, is al een wonder en het is even verwonderlijk dat het volk wéér en nóg een eigen staat heeft, ondanks alle pogingen de afgelopen 70 jaar deze te vernietigen. Het Hebreeuws is weer spreektaal geworden, oude Bijbelse steden zijn herbouwd en woestijnen zijn groen geworden: evenzovele wonderen. Ook in de onweerstaanbare aandrang die zoveel Joden overal ter wereld hebben gevoeld en nog voelen om de reis naar het beloofde land te maken, kan ik niet anders dan Gods hand zien.

Barbara Sofer

Barbara Sofer

Barbara Sofer is hoofd PR en communicatie van het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem.
Daarnaast schrijft ze columns voor de Jerusalem Post en romans en is ze een veelgevraagd spreker in Israël en Amerika. Jaarlijks publiceert ze ter gelegenheid van Onafhankelijksdag nieuwe redenen om van Israël te houden:

» Een Israëlische tafelrobot die eenzame ouderen gezelschap houdt en hen herinnert aan hun pillen en oefeningen.

» Drones met sensoren die boeren nauwkeurig de kleur van hun planten doorgeven.

» ....

E L I M Huis van Gebed

Ds. A.M.J. Rottenberg

Voorop wil ik stellen dat ik absoluut ten volle geloof in de letterlijke vervulling van Gods beloften aan het zaad van Abraham, dat wij te bestemder tijd het ganse heilige land ten erfdeel zullen ontvangen. Deze belofte moet worden vervuld. Maar ik geloof, dat ook wedergeboren heidenen, uit kracht van hun vereniging met Christus bij Israël ingelijfd, behoren tot dat zaad, aan hetwelk de belofte van het heilige land is toegezegd.Ik geloof ook dat de ure komt,

Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de Medienat Israël, de staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing. Neem haar onder Uw liefderijke beschutting en spreid Uw beschermende vrede erover uit. Zend Uw licht en Uw waarheid aan hen die er aan het hoofd staan, zijn ministers en adviseurs en leid hen door goede raad die van U komt. Maak sterk de verdedigingsmachten van ons heilig land. O God, verschaf hun hulp en bekroon hen met de lauwerkrans der overwinning. Geef vrede in het land en voortdurende vreugde voor zijn bewoners.

Citaten

Toen rabbi Jitschak Meïr nog een kleine jongen was, bracht zijn moeder hem eens bij de maggid van Kosnitz. Toen vroeg iemand hem: Jitschak Meïr, ik geef je een daalder als je mij vertelt waar God woont. Hij antwoordde: “En ik geef je twee daalders als jij me kunt vertellen waar Hij niet woont


(Onbekend)