Haya en Menahem Benhayim

Redactie

Haya en Menachem Benhayim kwamen in 1963 als eerste Messiaans-Joods echtpaar uit Amerika in Israël aan. In haar memoires vertelt Haya hierover.

Ze beschrijft hoe Menachem, onzeker of zij naar het land van hun vaderen moesten terugkeren, tot twee keer toe God om een wonderteken had gevraagd, net zoals de bijbelse Gideon. Op onverwachte wijze kregen ze beide keren het gevraagde teken waarop ze besloten te gaan. Ze boekten een reis met een Israëlisch vrachtschip dat hen van Miami naar Haifa zou brengen. De bemanningsleden waren Joden die in de verschillende landen waar ze woonden “aan de roepstem van Zion gehoor hadden gegeven” en al eerder op aliyah gegaan waren.

Lees meer...

Citaten van Joodse christenen

Jezus Christus werd als Koning van Israël bekend gemaakt door de engel bij de aankondiging (aan Maria): “God de Heere zal Hem het koninkrijk van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid (Luk. 1: 32 en33)”. Heeft Maria aan deze woorden een zogenaamd geestelijke zin kunnen hechten? Of is er nadien een andere engel gekomen om voor latere tijden de letterlijke zin van deze woorden weg te nemen?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)