Zowel Barend als Anny stamden uit joodse families in Amsterdam. De vader van Barend was diamantslijper en Anny’s ouders hadden een winkel in ijzerwaren in de Cornelis Schuytstraat. Ze trouwden dan ook in de Amsterdamse Hoofdsynagoge op 18 september 1929. Barend is dan nog kellner, maar hij haalde zijn papieren als fysiotherapeut en werkte later ook als zodanig. Met duidelijk een vooruitziende blik hebben Barend en Anny in mei 1940 nog geprobeerd via IJmuiden naar Engeland uit te wijken, maar helaas mislukte die poging. Wel konden ze uiteindelijk onderduiken in Dwingeloo, waar ze o.a in huis kwamen bij de gereformeerde familie K. Mulder.

Chicago Hebrew Mission

redactie

Aaron J. Kligerman, in Rusland geboren, werkte van 1922 tot 1952 als zendeling onder de Joden in diverse Amerikaanse steden. Van 1921-1949 was hij bovendien voorganger van Emmanuel Messianic Jewish Congregation in Baltimore. Ná hem zou deze Messiaanse gemeente geleid worden door o.a. de Nederlandse predikant Ernest Cassuto. Vanaf 1981 is rabbi Dr. Barry Rubin er de voorganger.

Roger van Oordt

Roger van Oordt

Ik denk dat ik Lance Lambert rond 1981 voor het eerst heb ontmoet. Hij had een huis gekocht in Yemin Moshe in Jeruzalem. Omdat dat huis nog geheel gerenoveerd moest worden, overnachtte hij in het huis-kantoor van mijn ouders, Karel en Annie van Oordt, in dezelfde wijk. Hij werd goed verzorgd door de medewerkers Corrie de Jong, Maryse van der Woude en mijn zusje Barbara.

Joseph Rabinovich

redactie

Het nieuws over Joseph Rabinovich en zijn gemeente trok wereldwijd de aandacht. Voor het eerst sinds het Nieuwe Testament was hier, in het sjtetl van Kischinev, binnen de Joodse gemeenschap, een groep Joodse discipelen van Jezus die de besnijdenis bleven beoefenen, de sjabbat hielden, de Joodse feesten vierden, de kasjroet hielden, Joodse bruiloften en bar mitswa’s vierden. Iets dat al duizenden jaren niet openlijk was gepraktiseerd.

Joseph Rabinovich

Dr. Richard Harvey

Op woensdag 24 februari, om klokslag 17.00 uur, startte het vierde webinar van Yachad BeYeshua. Amanda Achtmann uit Canada vertelde over haar faith journey, en haar Joodse en katholieke identiteit. Maar eerst kreeg Richard Harvey het woord over Joseph Rabinovich: Rabinovich was een verbazingwekkende figuur. Maar ik wil beginnen met wat achtergrondinformatie, voordat ik me richt op drie sleutelmomenten in zijn leven, die zijn grote invloed verduidelijken.

Rabinovich wordt geboren in 1837 en groeit op in Resina in Bessarabië, Rusland. Zijn moeder sterft in zijn vroege jeugd en hij wordt opgevoed door zijn chassidische grootvader. Hij is een soort wonderkind. Op zesjarige leeftijd reciteert hij al het Hooglied van Salomo in het Hebreeuws en uit het hoofd; en op zevenjarige leeftijd het Misjna-traktaat Soekot.

Charles Lee Feinberg

Jan Pieter van der Giessen

Charles Lee Feinberg (1909-1995) werd als Bezalel ‘Charles’ Feinberg geboren in Pittsburgh (Pennsylvania) en groeide er op in de orthodox-joodse gemeenschap. Hij studeerde af aan het Hebreeuwse Instituut van Pittsburgh (1927) en aan de Universiteit van Pittsburgh (1929), ter voorbereiding op het rabbinaat.

In deze periode overtuigde een buurvrouw, Carmen McKnight, die voor hem had gebeden sinds hij twaalf was, hem ervan om eens met de Joods-christelijke zendeling John Solomon van de American Board of Mission to the Jews, nu Chosen People Ministries, te praten. Feinberg vond de argumenten van de zendeling overtuigend, en merkte dat hij bad: “O God, als Jezus de Messias is, als hij het offer voor de zonde is, als hij mijn verlosser is, zoals deze missionaris heeft aangegeven, als u mij deze overtuiging wilt geven, zal ik nu in hem geloven.” Hij kreeg deze bevestiging en nam Jezus als zijn verlosser aan in oktober 1930.

Rabbi Daniel Zion

Joseph Shulam

Na de Balkanoorlog van 1912 immigreerden duizenden Joden in Bulgarije. De gemeenschap groeide en er waren meer rabbi’s nodig. In 1918 deed men vanuit Sofia aan Thessaloniki een oproep om rabbi’s te sturen. Het hoofd van de jesjiva in Thessaloniki zond zijn 35-jarige zoon Daniel Zion (1883) om de gemeenschap in Sofia te dienen. Daniel gehoorzaamde zijn vader en werd later verkozen tot opperrabbijn van Bulgarije.

Alfred Edersheim

Alfred Edersheim

Van de tot het Christendom overgegane Joden uit de 19e eeuw is er geen die zoveel gepubliceerd heeft als Dr. Alfred Edersheim. En niet alleen heeft hij veel boeken geschreven, ook inhoudelijk zijn de werken zeer diepgaand en eigenlijk onmisbaar voor een predikant in de voorbereiding van zijn preek. Alfred Edersheim weet zijn enorme kennis van de Joodse geschriften te koppelen aan het Evangelie.  Zijn werk maakt duidelijk, hoe de boeken van het Oude Testament van Jezus getuigen en onder welke omstandigheden Jezus Zijn werk op aarde verrichtte.

Citaten

Het is door de Joodse christenen dat de leer van de drie-eenheid geworden is zoals die is. Als het aan de niet-Joodse christenen had gelegen had de christenheid nu een driegodendom. .


(Evert van de Poll, 2018)