Joods Nationaal fonds

Philip de Weerd 

Op vrijdag 23 juni ben ik namens onze vereniging op bezoek geweest bij de heer Rosenberg, voorzitter van het Joods Nationaal fonds. Zoals u weet hebben wij vanuit de vereniging het bedrag van €1000,-- opgehaald voor het herstel van de bossen in Israël na de golf van bosbranden van het afgelopen jaar.

Na een zeer hartelijke ontvangst werd ik uitgebreid bijgepraat over de huidige stand van zaken binnen het JNF en natuurlijk de voortgang van het herstel van de getroffen

gebieden in Israël. Op diverse plekken, maar met name in en rond Jeruzalem, wordt en is hard gewerkt om gebieden te herstellen. Uiteraard is onze steun daarbij zeer welkom.

Lees meer...

Albert en Esther Knoester

Uitgezonden door de Hervormde gemeente van Vlaardingen vestigde het zendingsechtpaar Albert en Esther Knoester zich in 2010 in Dimona in de Negev-woestijn onder het motto “Hoe zullen ze geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?” Ze startten met zo’n vijf Messiasbelijdende Joden een Bijbelkring welke inmiddels uitgegroeid is tot een kleine huisgemeente. Medio mei zou een inloophuis in het centrum van Dimona geopend worden. In hun nieuwsbrief van juni vertellen Albert en Esther over de tsunami van gebeurtenissen die na de opening over hen heen kwam.

Lees meer...

redactie

Onlangs werd ons een recente Israëlbode, het orgaan van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeente, ter hand gesteld. Liefde voor Israël en het Joodse volk en hoop voor haar toekomst komen je tegemoet wanneer je dit vriendelijk ogende, goed verzorgde blad doorbladert. Een greep uit de inhoud:

Lees meer...

Benjamin en Sara Netanyahu met hun El Al pilots, Nechama Spiegel-Novack, rechts, op weg naar Griekenland, 14 Juni 2017. (Amos Ben Gershom, GPO).

"Geef haar van de vrucht van haar handen en laten haar werken haar prijzen in de poorten." Spreuken 31:31

Het was voor het eerst dat premier Netanyahu op een staatsbezoek naar Griekenland gevlogen werd door een orthodox-joodse vrouw. De piloot, Nechama Spiegel-Novack, is getrouwd, moeder van vier kinderen en lid van een orthodoxe gemeente in Jeruzalem.

“Dit is weer een primeur voor Israël,” merkte de voorzitter van LIBI Amerika, Dr. John A.I Grossman op tegen Breaking Israel News. LIBI Amerika is het officiële welzijnsfonds voor de IDF (Israëlisch leger).

Lees meer...

Zion Karsenti, uiterst links

Onlangs bracht Christenen voor Israël een 114 pagina’s tellend boekje uit: Jeruzalem 1967-2017.

Een greep uit de inhoud:
Marijke Terlouw interviewt de 72-jarige Zion Karsenti, soldaat in 1967, die als eerste Israëli een briefje in de even tevoren veroverde Klaagmuur stopte.
Wim Kortenoeven beantwoordt de intrigerende vraag hoe Jeruzalem een plaats kreeg binnen de islam terwijl de stad niet één keer in de koran genoemd wordt.
Een flowchart voor jongeren, om te ontdekken wat voor type Jeruzalem-ganger jij bent.
(Beroemde) rabbijnen geven hun visie op Jeruzalem.

Lees meer...

Minister Yariv Levin van Toerisme (midden) op een Segway

Daniel K. Eisenbud

Op een zonnige morgen in april leidde Israëls minister van Toerisme, Yariv Levin, een stoet segways (zie foto) langs de schilderachtige kustlijn van de Dode Zee. Het verleden was op wonderlijke wijze met het heden verbonden. Levin, verschillende architecten en journalisten reden in langzaam tempo over een nieuwe 3 km lange stenen promenade langs de Dode Zee met tientallen overkappingen, douches en elegante stranden.

Lees meer...

 

Het Israëlisch Centraal Planbureau voor de Statistiek (CPS) heeft donderdag 27 april een aantal interessante cijfers openbaar gemaakt, vooruitlopend op Israëls 69ste Onafhankelijkheidsdag op 1 en 2 mei. Hoeveel baby’s werden er in Israël geboren in het afgelopen jaar? Hoeveel immigranten kwamen Israël binnen?

Lees meer...

nieuwsbrief St. Cornerstone

Sifra en Mochtar Essid uit Soest bidden al vele jaren voor Noord-Afrika. Veel christelijke Noord-Afrikanen willen naar Israël als ze horen dat ze door Mochtars bemiddeling een bezoek aan Israël kunnen brengen. Ze stellen vragen over wat er nu echt staat geschreven over het verbond van God met Israël en het land. Via internet of de nieuwe app reikt Mochtar, zelf ooit islamiet  geweest en christen geworden, belangrijke Bijbelgedeelten aan.

Lees meer...

van de penningmeester

De afgelopen maanden heeft Hadderech actie gevoerd ten behoeve van het herstel van de Israëlische bossen na de verschrikkelijke bosbranden december vorig jaar. Hierbij verloren 42 mensen het leven en ging zeker 1100 hectare bos in achtenvijftig bossen en parken verloren.
We zijn erg blij u te kunnen melden dat we met elkaar in totaal €1000 (!) bijeengebracht hebben. Alle gevers hartelijk dank!

Lees meer...

Thea Ornstein

Ex. 16:1-5. Na 400 jaar slavernij kreeg het volk Israël, op weg naar het beloofde land, 40 jaar lang iedere morgen brood uit de hemel: manna. Wat was manna? Het was wit als korianderzaad en had de basissmaak van gebakken koek met honing. Ieder kon er een omer van nemen, dat is twee kg. Een noordenwind maakte `s ochtends eerst de woestijngrond schoon waarna het manna neerdaalde. Met regen werd het schoongewassen. Dauw diende als tafel voor het manna. Een tweede laag dauw fungeerde als bescherming tegen ongedierte en insecten.

De smaak was zoals men het wenste, ieder lustte het, het was lekker. Ook had het een heerlijke geur en werd het als parfum gebruikt. Aanvankelijk was het een soort astronautenvoedsel, het lichaam nam het brood helemaal op en produceerde geen uitwerpselen. Later, toen de Joden toch klaagden over het manna werd het gewoon voedsel.

Lees meer...

Citaten van Joodse christenen

Het Oude Testament is het hout waarvan het schip van het Nieuwe Testament gebouwd is


(Isaäc da Costa, 1855)

Da Costa verzet zich hier tegen een belangrijke stroming welke de godsdienst van het oude Israël beschouwt als primitief en daarmee het Oude Testament feitelijk afschrijft.

(Dr. H. de Leede)