Het bestuur van Hadderech wenst u allen een sjana tova voor 5779!

Thea Ornstein (voorzitter)

De verkondiging van de eeuwigdurende heerschappij van God staat centraal op Rosj Hasjana, dat van `s avonds 9 tot `s avonds 11 september gevierd wordt. Hierbij worden de malchiot, een reeks Bijbelteksten over de goddelijke soevereiniteit, gebruikt. De zichronot-teksten roepen herinneringen op aan de uitreddingen door God in het verleden.

Hij, de alwetende Rechter, zal op deze ontzagwekkende dag rechtspreken. Om zowel de goddelijke heerschappij te benadrukken als Zijn genade wordt op de ramshoorn geblazen.

Het van oorsprong Israëlische bedrijf TIPA heeft dun plastic weten te fabriceren dat volledig afbreekbaar is. Dit verpakkingsmateriaal desintegreert in water, koolzuurgas en organisch materiaal dat door bacteriën afgebroken wordt. “Er bestaat geen technologie om dun plastic te recyclen. Als we dun plastic samen met plastic flessen weggooien, laten de recyclingfabrieken het ongemoeid; de flessen worden machinaal eruit verwijderd en wat overblijft wordt als afval gedumpt,” legt Merav Koren uit. Zij is marketingdirecteur voor TIPA, een van oorsprong Israëlisch bedrijf,

Voor Rosj Hasjana zocht rabbi Levi Jitschak van Berditsjev een geschikt iemand om in zijn leerhuis de sjofar te blazen. Vele sjofarblazers meldden zich aan om voor deze eer in aanmerking te komen. Eén voor één bewezen ze hun kennis van de geheimen van het sjofar blazen, zoals die van oudsher zijn overgeleverd. Maar niet een van hen stond de tsaddiek aan.

Op een dag meldde zich opnieuw een sjofarblazer aan. De tsaddiek vroeg waaraan hij dacht op het moment dat hij de sjofar stak. De man antwoordde: “Rabbi! Ik ben een eenvoudige jood en de geheimen van onze leer ontgaan me. Maar ik heb drie dochters die aan trouwen toe zijn. En als ik de sjofar steek, denk ik: “Heer der wereld, hier sta ik, en ik doe Jouw wil, want ik houd de mitswa van het sjofarblazen. Doe Jij nu ook mijn wil en help me mijn dochters uit te huwelijken!”

Zei rabbi Levi Jitschak: “Jij moet in mijn leerhuis sjofar blazen.”

Uit: Een vleugje paradijs van Eli Whitlau

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2018

IDF

Bij een beëdigingceremonie voor nieuwe Givati-strijders - een IDF infanterie-legereenheid - legde ook Simon Sauber, een Messiaanse Jood uit Noord Carolina de eed af. Simon besloot op zijn negentiende naar Israël te emigreren omdat hij geloofde dat God hem riep aliyah te maken. Hij gelooft dat dienen in de IDF zijn manier is om in de voetstappen van Jezus te gaan. Hij vertelde

Ehud Banai

Ehud Banai

Dit artikel van de Israëlische zanger en liedjesschrijver, Ehud Banai, vertelt over zijn reis langs Israëls ‘verborgen plekken’. Als onderdeel van zijn reis bezocht Banai een ondergrondse kerk, gebouwd door de onlangs overleden monnik Jakob Vilbrandt.

Jakob Vilbrandt uit Nederland

Jakob kwam oorspronkelijk uit Nederland. Zijn oom had gevangen gezeten in het concentratiekamp Dachau, en diens verhalen maakten diepe indruk op de jonge Jakob. Op 22-jarige leeftijd besloot hij naar Israël te verhuizen. Hij kocht een stuk rotsachtig Palestijns land, en samen met een andere monnik uit Amerika bouwde hij een ondergrondse kerk waarbij hij geïnspireerd werd door het Bijbelvers:

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Staat Israël organiseerde het Joods Wereldcongres een speciaal cadeau: duizenden mensen uit 50 verschillende landen, zowel groepen als enkelingen, zonden video's in waarin zij het Israëlische volkslied, Hatikva (De Hoop) in het Hebreeuws zingen. Bijdragen kwamen uit Albanië, Colombia, Kirgizstan, de Filipijnen, Groot Brittannië, Zuid-Afrika, Rusland, Paraguay, Mexico, en nog veel meer deelnemende landen.
De honderden video's werden bewerkt om samen de eerste historische Hatikva video te vormen, een gift van de diaspora aan de burgers van Israël.

Jacob’s talles (gebedskleed) is aan een reinigingsbeurt toe. Daarom brengt hij het naar de beste stomerij in de buurt, Yu Feng Zo Cleaners. Ze vragen hem over een week terug te komen. Bij terugkomst geven ze Jacob z’n talles terug en een rekening van £50. “Vijftig pond, alleen maar om zo’n kleine talles te reinigen?” zegt Jacob. “Nee”, antwoordt Yu Feng. “Vijf pond was voor het reinigen en £45 om alle knoopjes eruit te halen.”

Pastor John Hagee hield een historisch gebed bij de openingsceremonie van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, Israël.

John Charles Hagee (geboren 12 april 1940) is de oprichter van Cornerstone Church, CEO van Global Evangelism Television (GETV). Daarnaast is hij president en CEO van John Hagee Ministries en voorzitter van de Christians United for Israel.

Arie van de Heuvel

In 1990 vlogen mijn vrouw en ik naar Egypte voor een rondreis. Na het land van piramides en heidense tempels bewonderd te hebben, reisden we per bus door de woestijn om onder Gaza het beloofde land binnen te komen. Ik zal nooit vergeten dat dit heel speciaal was. Bij de grenspost de bus uit om de eerste voetstappen te zetten in Israël; het land van de Tenach, het land van God, het land van het Joodse volk. Ons doel was Jeruzalem, maar zoals Mozes destijds omtrekkende bewegingen maakte, deden wij dat ook. We reisden langs de kust en kwamen in Nazareth. Op de plaats waar volgens de traditie Maria de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus had ontvangen was een moderne kerk gebouwd. Een reisgenoot, werkzaam in de betonindustrie, keek binnen eens naar boven en merkte droog op: ‘Fraai stukje betonwerk!’ Daarna kwamen we in Kapernaüm en maakten we een boottochtje op het Meer van Tiberias. In de boot op dat meer keek ik om mij heen, zag de contouren van de heuvels en bergen in de verte en dacht: ‘Ja, dit heeft de Heiland ook gezien.’ Dat uitzicht maakte veel meer indruk dan die kerk in Nazareth.

Citaten van Joodse christenen

Het Joodse standpunt: "Jezus kán de Messias niet zijn omdat het anders veel beter zou moeten zijn in de wereld".

Reactie: “Misschien is het beter voor hen die tot de Messias kwamen!”


(Philipp Trostianetzky, 1890-1979)