Dr. A. Capadose

In het boekje De bekering van Dr. A. Capadose beschrijft Abraham Capadose (1795-1874) hoe hijzelf, een broer, en zijn vriend Isaäc da Costa de Messias hadden gevonden en de vreugde die dat met zich mee had gebracht. Aan het eind roept hij zijn christelijke lezers op om tot God te bidden voor zijn volksgenoten die nog niet zover zijn. Zij zijn namelijk de dragers van prachtige beloften, die we hieronder in eigentijdsere bewoordingen graag weergeven.

Ds. Dick M. Stichter

Ds. Dick M. Stichter

Door het bestuur van Hadderech is mij gevraagd iets te schrijven over wat ik belangrijk vind om op de Israëlzondag (7 oktober) aan de orde te stellen.
Uiteraard zal ik spreken over de centrale rol die het volk Israël speelt in het heilsplan van God. Voor mij gaat een Israëlzondag in de kerkdienst veel verder dan Israël te gedenken in de voorbede (hoe belangrijk ook) en daarnaast enkele liederen en gezangen te zingen die op  Israël betrekking hebben. Wat voor mij belangrijk is, is dat er vanuit de Bijbel naar voren gebracht wordt, dat er een onopgeefbare verbondenheid is tussen God en Israël. 

Dat is vandaag meer dan nodig in de christelijke kerken en gemeenten.

Hoe denkt u over zending onder Joden?

redactie

Een van de redenen om in 1928 de Nederlandse Vereniging van Joden Christenen op te richten was om zo gezamenlijk aan onze Joodse broeders en zusters te getuigen “van de verlossende kracht die er voor iedere Jood en voor het Joodse volk uitgaat van het geloof dat Jesjoea de Messias is en de koning der Joden.” Het is daar in de praktijk nooit van gekomen omdat het contact met onze mede-Joden niet tot stand kwam. Het onderwerp leeft echter nog steeds en daarom vroegen we onze voorzitter en Christian Stier wat zij vinden van zending onder Joden. Maar eerst staan we stil bij de opvatting van onze vroegere voorzitter Marjorie Eberlé-Gotlib over zending onder Joden.

Moishe Rosen

Een van de topattracties van New York`s National History Museum is een Egyptische stenen sfinx. Die sfinx weegt meer dan een ton en staat op een hoog voetstuk. Het werd 35 eeuwen geleden vervaardigd. Onze voorouders waren slaven in Egypte, zij hadden een hard bestaan onder wrede opzichters; het is mogelijk dat zij nog gezwoegd hebben bij het maken van dit beeld.

Citaten

Het is door de Joodse christenen dat de leer van de drie-eenheid geworden is zoals die is. Als het aan de niet-Joodse christenen had gelegen had de christenheid nu een driegodendom. .


(Evert van de Poll, 2018)