nieuwsbrief St. Cornerstone

Sifra en Mochtar Essid uit Soest bidden al vele jaren voor Noord-Afrika. Veel christelijke Noord-Afrikanen willen naar Israël als ze horen dat ze door Mochtars bemiddeling een bezoek aan Israël kunnen brengen. Ze stellen vragen over wat er nu echt staat geschreven over het verbond van God met Israël en het land. Via internet of de nieuwe app reikt Mochtar, zelf ooit islamiet  geweest en christen geworden, belangrijke Bijbelgedeelten aan.

Het is verbazingwekkend dat ze wanneer ze de Bijbel lezen zelf ontdekken dat God van Israël houdt en dat Hij trouw is aan Zijn beloften.
Mochtar ontvangt honderden reacties. De volgende is er een van:

“Ik ben A. zoon uit een groot gezin dat op het platteland in het noorden van Tunesië woont.

Omdat ik altijd naar de moskee ging voor gebed, kreeg ik al van kleins af aan instructie over het jodendom en het christendom. Ik hoorde dat de Joden de oorzaak zijn van ziekte, natuurcatastrofes en vernietiging in de wereld. Het wordt ook verkondigd op alle televisie-journaals. Geen wonder dus dat we Israël haten.”

Op wonderbaarlijke wijze komt A. in aanraking met de Bijbel en met de Messias en krijgt op een dag een uitnodiging om naar Israël te gaan.

“Ik wist niet of ik daar blij mee moest zijn. Zou ik vervolgd worden of zelfs gedood omdat ik Arabier ben. Maar … bij aankomst kreeg ik een wonderlijk welkom, en wat ik van kinds af aan geleerd had over Israël bleek niet waar te zijn.

Beveiligers in legeruniform hielden me staande in de Ben Yehuda-Straat. Ze controleerden mijn tas en ik dacht: nu beginnen de problemen! Maar ze waren zo vriendelijk. Ik voelde me zo welkom. Zij vroegen me naar mijn reisdocumenten en op dat moment voelde ik me in de knel zitten en zei: “Ik ben Arabier.” Maar er kwam geen andere reactie dan vriendelijkheid, liefde en respect.

Het is een ontwikkeld volk, een gecultiveerd volk. In de Bijbel staat dat het een door God gezegend volk is. Ik bid dat iedereen de waarheid leert kennen die mij geopenbaard is, en dat God mij nog een andere gelegenheid geeft om het land Israël te bezoeken en het te zegenen, het land én het volk.

Dit artikel werd gepubliceerd in het maandblad Hadderech van april 2017