Thea Ornstein

Op 19 november 2016 vierden we als vereniging met elkaar onze 87e verjaardag. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten en ook om drie nieuwe gezichten in ons midden te hebben. Tien mensen hadden zich afgemeld, hopelijk kunnen ze volgend jaar weer bij ons zijn. Heel erg misten we Janny, die zoveel jaar op haar eigen en bekwame wijze de touwtjes in handen had en er voor zorgde dat alles gesmeerd liep.

Na het welkom volgde de opening die aansloot bij ons nieuwe jaarthema ‘De blijvende waarde van het Oude Testament`. Heleen vertelde waarom psalm 56:9 veel voor haar betekende. Zij had gemerkt dat God in moeilijke situaties er altijd is en deze overstijgt. Bemoedigend voor ons allemaal.

Hierna volgde Alieke. Zij las uit 2 Kronieken 16:9 over de ogen van God en Zijn hulp voor degenen van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat. Aansluitend zongen we met elkaar begeleid op de piano het lied ʽAls een roosʼ.

Hierna volgde het officiële gedeelte en las Joshua de notulen van de ALV van vorig jaar, die na een paar vragen goedgekeurd werden.

Bij de ingekomen stukken was ook een brief van Siegfried die hij aan premier Netanyahu had gestuurd na het overlijden van Shimon Peres en het sympathieke bedankje hierop. Bijzonder!

Nu volgde het jaarverslag met speciale aandacht voor het jaarthema van het afgelopen verenigingsjaar ʽidentiteitʼ dat op verscheidene manieren belicht was in ons blad.

Daarna kwam Joop aan de beurt met zijn jaarverslag over de penningen, wat helaas voor het komende jaar een tekort van 2500 euro laat zien. Hierop volgde een discussie met diverse suggesties. Onder anderen om het Paaskamp, dat een heel grote uitgave is, slechts een dag te laten duren om zo de kosten te drukken. Ook werd de suggestie gedaan om de sederviering gelijk met Pesach te laten samenvallen. Besloten werd om hier in het bestuur serieus mee aan de slag te gaan en alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Fijn dat er zo werd meegedacht.

De bestuursverkiezing verliep vlot, zowel Ilse en Joshua werden met algemene stemmen herkozen en zij aanvaardden gelukkig hun benoeming waar we heel blij mee zijn.

Na de lunch was ds. Wim de Groot onze spreker. Hij sprak naar aanleiding van ons jaarthema ʽDe blijvende betekenis van het Oude Testamentʼ over twee aspecten hiervan. Ten eerste heeft het Oude Testament een boodschap over Jezus. Maar ten tweede bevat het ook een boodschap voor ons, ook als het niet over Jezus gaat. Het was een boeiend betoog waarna een levendige discussie volgde. Helaas moest daar vanwege de tijd een einde aan gemaakt worden. Misschien een andere keer verder?

TiramisuWat beleefden we met elkaar een mooie en waardevolle dag, ook dankzij alle helpende  handen die zorgden dat we prima verzorgd werden. En de tiramisu van Alieke, die voortreffelijk smaakte, droeg dar natuurlijk ook aan bij. Wilde je dat nu blijven doen Alieke? Dat weet ik niet goed meer. We waren een echte mispoge en voor al deze zegeningen dankte Sjaak aan het eind onze hemelse Vader en droeg onze vereniging aan Hem op voor het komende jaar. Voldaan keerden we huiswaarts.