Thea Ornstein

Bij het verschijnen van dit blad ligt het ene feest zo goed als achter ons en komt het tweede er alweer aan, allebei feesten van het Licht. En dat Licht hebben we bijzonder nodig in deze tijd waarin er zoveel gebeurt, niet alleen in ons eigen land maar ook wereldwijd.

Te veel om op te noemen en te kunnen onthouden: zo veel nood. Maar soms helpt het onze eigen zorgen te relativeren, ook nu we weer middenin de pandemie zitten.

Recent verloren we door het virus een gewaardeerd lid uit onze kring waar verder in het blad nog aandacht aan besteed wordt. Het blijft een moeilijke tijd voor ons. Een tijd die veel vragen oproept door alle onzekerheden en steeds weer nieuwe veranderingen waaraan we ons steeds moeten aanpassen. Het blijft maar doorgaan, ook nu we weer horen over een nieuwe zeer besmettelijke variant van het Covid-virus.

Heel verontrustend bij dit alles is de verdeeldheid die hand over hand toeneemt, zowel in de gezinnen als ook op alle andere terreinen van de samenleving, hoewel dit laatste woord helaas door velen niet meer begrepen lijkt te worden. We zien dat de grote verdeler rond gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Met alle gevolgen van dien!

Wat hebben we bij dit alles de gave van onderscheiding nodig om de juiste keuzes te maken en staande te blijven. Maar bij dit alles zijn we rijk te mogen weten van die ene Naam die belooft bij ons te zijn in iedere situatie van het leven. We staan er nooit alleen voor. Hij regeert en wordt niet beperkt door menselijke begrenzingen en zal een weg banen waar geen weg lijkt te zijn.

Vredevorst, Raadsman, Heelmeester: Immanuel, God-met-ons.

 

En met deze wetenschap mogen we vol vertrouwen deze Adventstijd beleven op weg naar kerst om de eerste komst van de Messias te gedenken die kwam als Vredevorst, als Raadsman en als Heelmeester: Immanuel, God-met-ons.

Zo mogen we elkaar blijde en gezegende kerstdagen toewensen, in afwachting van Zijn tweede komst op aarde. Samen met Israël zien we hier naar uit. Naar dat vrederijk op aarde van liefde en gerechtigheid voor alle volken. Moge dat spoedig aanbreken, hopelijk in onze dagen.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2021

Gedicht Nicolaas Beets