Home.
Over Hadderech.
Identiteit.
Literatuur.
Artikelen.
Geschiedenis.
Links.

Ebenezer Home (Haifa - Israel)
Een bejaardentehuis voor messiasbelijdende (niet)-joden.
Verkeert in financiele nood en is afhankelijk van giften.
 

 

Stichting Collectieve Israel Actie
Fondsenwervende organisatie voor humanitaire,
sociale en educatieve doelen binnen de erkende
grenzen van Israel.
 

 

Uw giften kunnen via Hadderech worden overgemaakt

 

Stichting Uit Uw Hand (ds. Maliepaard)
Stichting met als doel het verspreiden van het evangelie
door middel van woord, beeld en daad.

 

Sites van sympathiserende leden

 

Onopgeefbaar verbonden

De notitie ‘Onopgeefbaar verbonden’is geschreven in reactie op het zogenaamde Kairos-document en de IP-nota van de PKN. In ‘Onopgeefbaar verbonden’wordt een visie op de realtie tussen Israel en de kerk onder woorden gebracht die volgens schrijvers meer passend is bij het belijkden van de kerkorde dan zoals verwoord in Kairos document en IP-nota

www.onopgeefbaar.nl

Wikipedia
Een lijst van opmerkelijke bekeerlingen van jodendom
naar christendom

 

Caspari Centrum
Trainingscentrum waar messiaanse joden en christenen
samenwerken in de beweging van messiasbelijdende joden binnen de universele kerk

The European Messianic Theologiscal Symposium