1. Het lot van de Joodse Christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

door Prof. Dr. Pieter A. Siebesma uit Harskamp

Korte inhoud:

In de Holocaust zijn naar schatting zes miljoen Joden door de Nazi’s vermoord. Wat minder bekend is, dat onder hen een aantal christenen waren (geschat op 1 a 2 % van het totaal).

Deze niet-arische christenen van Joodse komaf kwamen ook in ghetto’s en concentratiekampen terecht. Pas de afgelopen jaren is er meer

bekend geworden over deze groep. In deze lezing staan we o.a. stil bij de positie van de gedoopte Joden in Westerbork en kamp Barneveld, maar ook op de door de Nazi’s afgedwongen gemeentestichting van joods-christelijke kerken in Duitsland, gemeentevorming in bijvoorbeeld het  ghetto van Warschau en in het kamp Theresienstadt.  Hoe beleefden zij hun geloof in deze moeilijke omstandigheden? En hoe was de verhouding tussen de Joodse christenen en de orthodoxe Joden? 

Vandaag de dag zijn er Messiasbelijdende gemeenten, maar de eerste gemeenten van Joodse christenen in Europa ontstonden (noodgedwongen) tijdens de Tweede Wereldoorlog.

<