Het Paaskamp was als vanouds een fijne ontmoeting met elkaar. Op zaterdagmiddag konden de creatievelingen onder leiding van Sjaak Maliepaard die een schilderworkshop verzorgde een Bijbeltekst in Hebreeuwse letters schilderen. De andere mensen speelden een memoriespel waar men Hebreeuwse letters bij elkaar moest zoeken. Dit spel ‘Hebreeuws leesplankje met bijbelse woorden’ heeft Sjaak zelf ontworpen.

Otto onthulde de nieuwe website van Hadderech. Mooi overzichtelijk en heel informatief. Zeer de moeite waard om te bekijken: www. Hadderech.nl. Daar heeft hij veel tijd ingestoken, waarvoor veel dank!

Jennifer GuettaDaarna volgde een lezing ‘Graven naar licht’ door Jennifer Guetta-Peersmann. Zij heeft een joods-christelijke achtergrond.
Ze is een Bijbelse archeologe die meegewerkt heeft aan belangrijke opgravingen in Asjkelon, Jaffa en Jeruzalem. Ze heeft meegewerkt aan de opgraving van Megiddo, waar de grootste Kanaänitische tempel is gevonden. Dit gebeurde onder leiding van Israel Finkelstein, die hierover een internationale bestseller schreef en beweert dat de Bijbel niet het woord van God is. Deze wereldbekende professor is een van de meest ‘beruchte’ bijbel-kritische wetenschappers. Zijn boek ‘De bijbel als mythe’ heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen zijn gaan twijfelen aan hun geloof. Jennifer heeft er spijt van dat ze hieraan heeft meegewerkt. In 2002 is Jennifer joods geworden. Ze was niet op zoek naar geloof. In 2012 raakte ze wel geïnteresseerd in kabbala, de Joodse esoterische mystiek. Ze vertelde hoe zij plotseling geconfronteerd werd met een geestelijke werkelijkheid. Voor een wetenschapper een bijzondere ervaring, want archeologen geloven alleen in een fysieke werkelijkheid.

Ze heeft de donkere kant van de geestelijke wereld (hekserij) van heel dichtbij meegemaakt en erg veel nare ervaringen gehad, in het echt en in dromen. Zij en haar man werden aangevallen door de niet-zichtbare wereld. Rabbijnen en newage-technieken konden hun huis hiervan niet reinigen en geen verlossing bieden. In 2013 werden ze hiervan op 5 mei bevrijd: ze werden van de boze machten verlost door de Naam van Jezus. Op een wonderlijke manier brak het Licht door, door wonderen, dromen en tekenen. God sprak continu tot haar door Zijn Woord. Ze kreeg een bijzondere droom met de opdracht om met 400 mensen Pesach te vieren. Haar moeder had in dezelfde nacht dezelfde droom gehad, terwijl ze in Amerika woont. Na veel tegenslag is deze viering op wonderlijke wijze doorgegaan, op de vrijdagavond dat Pesach en Pasen samenvielen en er een bloedrode maan was. Een bemoediging voor de eenheid van de kerk, waarbij vrijheid en hoop centraal stonden.

We mochten de eenheid ook ervaren in de viering van de Seder. Opnieuw een fijne beleving om dat samen te doen en te gedenken hoe God Zijn volk bevrijdde uit Egypte en dat Jezus de Messias voor ons de band met zijn Vader heeft hersteld.
Plony Lolkema

Mevrouw Plony Lolkema is al meer dan 50 jaar lid van Hadderech en vertelde ons iets over haar beginjaren bij Hadderech. We sloten af met het zingen van enkele liederen.

We mochten de ‘chesed’, de verbondsliefde van onze Vader opnieuw samen beleven en ik vind het een voorrecht dat ik daarbij mocht zijn. 

Catharina

 

 

We begonnen de zondag met een heerlijk ontbijtbuffet. Daarna wachtte ons een prettige samenkomst onder leiding van dominee Jan Minderhoud. Hij las met ons Ezechiel 37:1-14. In dit gedeelte profeteert Ezechiël twee keer. De eerste keer komen dode beenderen weer tot leven en de tweede keer wordt de levensadem in geblazen. De eerste profetie werd vergeleken met Pasen en de tweede Profetie werd vergeleken met Pinksteren. Waardevol om op deze manier te zien hoe Pasen en Pinksteren bij elkaar horen.
Na de dienst kon er nog met elkaar nagesproken worden onder het genot van een kopje koffie of thee. Het weekend sloten we af met een gezamenlijke lunch. 
Het was een zeer prettig samenzijn. Mocht u twijfelen of u ook eens aanwezig wilt zijn tijdens (een deel van) het paasweekend. Probeer het, u zult er geen spijt van krijgen.

Ruth

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2017