Victor Buksbazen

“Beste meneer Segal, bestaat er een hemel, en als die er is, wat zijn dan mijn kansen daar te komen?” Zo schreef een bejaarde Joodse dame aan de inmiddels overleden columnist Alfred Segal. “Misschien kunt u ons vertellen waar wij allen naar toe gaan vanhier, als we al ergens naar toe gaan. Aangezien wij al aardig op leeftijd zijn, stellen mijn man en ik ons van tijd tot tijd deze vraag maar wij vinden nooit een antwoord. Hoe denkt u hierover en wat zegt onze Tenach hierover?”

Marjorie W. Eberlé-Gotlib 

Israël was vóór alles bestemd het volk van de geschiedenis te zijn.
Het oude testament, Tenach, is de enige uitzondering op al de chauvinistische onwaarachtigheid van de andere volkeren in deze wereld.
De waarheidlievendheid van Tenach gaat die van alle historische literatuur te boven.

Dr. Jacques B. Doukhan

Moeten christenen de oud-testamentische feesten vieren? In onderstaand artikel onderwerpt Dr. Jacques B. Doukhan een aantal veelgehoorde argumenten van degenen die deze vraag bevestigend beantwoorden aan een kritisch onderzoek. Volgende maand willen we het tweede deel plaatsen waarin de auteur de mogelijkheden verkent om toch aandacht aan de feesten te schenken en ons erdoor te laten verrijken. Ondanks dat de artikelen geschreven zijn voor niet-Joodse lezers leek het ons toe dat ze ook voor Messiasbelijders van Joodse afkomst waardevol zijn om kennis van te nemen (red.).

Het bijbels argument

Het meest gebruikte argument om de bijbelse feesten vieren is waarschijnlijk dat de bijbel ons dit voorschrijft. Maar is dit juist?

Citaten van Joodse christenen

Toen rabbi Jitschak Meïr nog een kleine jongen was, bracht zijn moeder hem eens bij de maggid van Kosnitz. Toen vroeg iemand hem: Jitschak Meïr, ik geef je een daalder als je mij vertelt waar God woont. Hij antwoordde: “En ik geef je twee daalders als jij me kunt vertellen waar Hij niet woont


(Onbekend)