Erez Lichtfeld/Channel 2 News

Omri Ariel

Volgend op de VN-resoluties waarin de historische Joodse band met de Oude Stad van Jeruzalem ontkend wordt, heeft Israël op 26 september aan de Onderwijskundige, Wetenschappelijke en Culturele organisatie van de Verenigde Naties (UNESCO) een replica van de Boog van Titus aangeboden. Hierop staat de Romeinse verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. afgebeeld.

Helsinki Consultation

In juni van dit jaar kwam in het Poolse Krakau de Helsinki Consultation voor de zevende keer bij elkaar.
De deelnemers waren afkomstig uit Europa, Israël, Rusland en Amerika en hebben drie dingen gemeen: ze zijn Joods, hebben in Jesjoea de Messias gevonden en hebben hun sporen in de academische wereld verdiend.
De groep stelt zich tot doel om het geloof te delen, voordrachten te houden en binnen de christelijke gemeenschap bij voortduring een uitgesproken Joods geluid te laten horen. De voordrachten worden op het internet gezet in de hoop dat andere Messiasbelijdende Joden daarmee hun voordeel kunnen doen.

Joods Nationaal fonds

Philip de Weerd 

Op vrijdag 23 juni ben ik namens onze vereniging op bezoek geweest bij de heer Rosenberg, voorzitter van het Joods Nationaal fonds. Zoals u weet hebben wij vanuit de vereniging het bedrag van €1000,-- opgehaald voor het herstel van de bossen in Israël na de golf van bosbranden van het afgelopen jaar.

Na een zeer hartelijke ontvangst werd ik uitgebreid bijgepraat over de huidige stand van zaken binnen het JNF en natuurlijk de voortgang van het herstel van de getroffen

gebieden in Israël. Op diverse plekken, maar met name in en rond Jeruzalem, wordt en is hard gewerkt om gebieden te herstellen. Uiteraard is onze steun daarbij zeer welkom.

Benjamin en Sara Netanyahu met hun El Al pilots, Nechama Spiegel-Novack, rechts, op weg naar Griekenland, 14 Juni 2017. (Amos Ben Gershom, GPO).

"Geef haar van de vrucht van haar handen en laten haar werken haar prijzen in de poorten." Spreuken 31:31

Het was voor het eerst dat premier Netanyahu op een staatsbezoek naar Griekenland gevlogen werd door een orthodox-joodse vrouw. De piloot, Nechama Spiegel-Novack, is getrouwd, moeder van vier kinderen en lid van een orthodoxe gemeente in Jeruzalem.

“Dit is weer een primeur voor Israël,” merkte de voorzitter van LIBI Amerika, Dr. John A.I Grossman op tegen Breaking Israel News. LIBI Amerika is het officiële welzijnsfonds voor de IDF (Israëlisch leger).

Zion Karsenti, uiterst links

Onlangs bracht Christenen voor Israël een 114 pagina’s tellend boekje uit: Jeruzalem 1967-2017.

Een greep uit de inhoud:
Marijke Terlouw interviewt de 72-jarige Zion Karsenti, soldaat in 1967, die als eerste Israëli een briefje in de even tevoren veroverde Klaagmuur stopte.
Wim Kortenoeven beantwoordt de intrigerende vraag hoe Jeruzalem een plaats kreeg binnen de islam terwijl de stad niet één keer in de koran genoemd wordt.
Een flowchart voor jongeren, om te ontdekken wat voor type Jeruzalem-ganger jij bent.
(Beroemde) rabbijnen geven hun visie op Jeruzalem.

Minister Yariv Levin van Toerisme (midden) op een Segway

Daniel K. Eisenbud

Op een zonnige morgen in april leidde Israëls minister van Toerisme, Yariv Levin, een stoet segways (zie foto) langs de schilderachtige kustlijn van de Dode Zee. Het verleden was op wonderlijke wijze met het heden verbonden. Levin, verschillende architecten en journalisten reden in langzaam tempo over een nieuwe 3 km lange stenen promenade langs de Dode Zee met tientallen overkappingen, douches en elegante stranden.

 

Het Israëlisch Centraal Planbureau voor de Statistiek (CPS) heeft donderdag 27 april een aantal interessante cijfers openbaar gemaakt, vooruitlopend op Israëls 69ste Onafhankelijkheidsdag op 1 en 2 mei. Hoeveel baby’s werden er in Israël geboren in het afgelopen jaar? Hoeveel immigranten kwamen Israël binnen?

nieuwsbrief St. Cornerstone

Sifra en Mochtar Essid uit Soest bidden al vele jaren voor Noord-Afrika. Veel christelijke Noord-Afrikanen willen naar Israël als ze horen dat ze door Mochtars bemiddeling een bezoek aan Israël kunnen brengen. Ze stellen vragen over wat er nu echt staat geschreven over het verbond van God met Israël en het land. Via internet of de nieuwe app reikt Mochtar, zelf ooit islamiet  geweest en christen geworden, belangrijke Bijbelgedeelten aan.

van de penningmeester

De afgelopen maanden heeft Hadderech actie gevoerd ten behoeve van het herstel van de Israëlische bossen na de verschrikkelijke bosbranden december vorig jaar. Hierbij verloren 42 mensen het leven en ging zeker 1100 hectare bos in achtenvijftig bossen en parken verloren.
We zijn erg blij u te kunnen melden dat we met elkaar in totaal €1000 (!) bijeengebracht hebben. Alle gevers hartelijk dank!

Thea Ornstein

Ex. 16:1-5. Na 400 jaar slavernij kreeg het volk Israël, op weg naar het beloofde land, 40 jaar lang iedere morgen brood uit de hemel: manna. Wat was manna? Het was wit als korianderzaad en had de basissmaak van gebakken koek met honing. Ieder kon er een omer van nemen, dat is twee kg. Een noordenwind maakte `s ochtends eerst de woestijngrond schoon waarna het manna neerdaalde. Met regen werd het schoongewassen. Dauw diende als tafel voor het manna. Een tweede laag dauw fungeerde als bescherming tegen ongedierte en insecten.

De smaak was zoals men het wenste, ieder lustte het, het was lekker. Ook had het een heerlijke geur en werd het als parfum gebruikt. Aanvankelijk was het een soort astronautenvoedsel, het lichaam nam het brood helemaal op en produceerde geen uitwerpselen. Later, toen de Joden toch klaagden over het manna werd het gewoon voedsel.

Citaten van Joodse christenen

Als we hier op aarde geen strijd hebben, zullen we ook de overwinning niet kennen.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil.
De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 82)