Op maandagavond 16 april deden 12.000 Israëli’s mee aan een zangmanifestatie met de populaire zanger Shlomi Shabat, georganiseerd door Koolulam. Speciale gasten waren Israëls president Reuven Rivlin en Ron Huldai, burgemeester van Tel Aviv. Het 12.000-hoofdig koor zong Al kol eleh. Naomi Shemer componeerde in 1980 dit in Israël populaire lied. Hierin wordt God om bescherming gevraagd over alles wat het Joodse volk in het land Israël opgebouwd heeft. En met een verwijzing naar Amos 9:15 wordt Hem gesmeekt het geplante niet uit te rukken, de hoop die het volk koestert niet te vergeten en hen te doen terugkeren naar het goede land.

Oude haggada uit Caïro

Lidar Gravé-Lazi in The Jerusalem Post

Op woensdag 28 maart onthulden de geleerden van het Caïro Genizah-project de resultaten van een onderzoek van een haggada uit de 10e of 11e eeuw dat een zeldzaam beeld geeft van het Joodse leven tijdens de middeleeuwen. De unieke haggada beschrijft de seder-voorschriften in het Judeo-Arabisch (het Arabisch dat de Joden spraken en geschreven werd in Hebreeuws Schrift).

Een rabbijn en een pastoor praten met elkaar over hun toekomst.
De pastoor zegt: “als je rabbijn bent blijf je rabbijn, de rest van je
leven, maar wij kunnen bisschop worden.”
“O”, zegt de rabbijn, “en dan?” “Dan nog kardinaal of paus”.
“En dan?”, zegt de rabbijn.
De pastoor: “En wat dan? Dacht je soms dat we God kunnen
worden?” De rabbijn zegt: “Dat is een van ons anders wel gelukt!”
Met dank aan Max Hart.

Het brandende braambos en de Menorah, symbool voor Israël en haar ‘vuurbestendige’ Messias, die ervoor zorgt dat Israël niet verteert.

Dr. Pieter A. Siebesma

Onlangs verscheen van de hand van Hadderech-lid Evelien van Dis bij uitgeverij Boekencentrum het boek ‘Bijbelwoorden verbeeld’. Pieter Siebesma schreef het voorwoord:

Veel mensen maken zich vandaag de dag zorgen om de toekomst. Ogenschijnlijk is er weinig reden voor hoop, gezien alle problemen rond terrorisme, oorlogen, milieu en moreel verval. Dit boek laat zien dat de toekomst anders is voor allen die een levende verwachting van de God van Israël hebben. Evelien van Dis geeft in veertig afbeeldingen een visuele weergave van wat de Bijbel zegt over het menselijk bestaan in onze wereld, met het oog op de toekomst van God waarin Hij alle dingen nieuw maakt.

tweedracht in de Palestijnse maatschappij

Likoed Nederland

Recent verscheen het boek van historica Els van Diggele: ‘We haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse maatschappij’. Het boek bestaat voor ongeveer de helft uit geschiedschrijving, de andere helft is de weergave van interviews die de auteur met 200 Palestijnen heeft gehouden. Het boek laat zien:

  • hoe het conflict in de jaren twintig van de vorige eeuw begon met de Jodenhatende nazi-collaborateur Al-Hoesseini;
  • hoe hij de macht greep door veel gematigde Palestijnen – die vreedzaam met de Joden wilden samenleven – te laten vermoorden. Zijn terreurbendes vermoordden zelfs veel meer gematigde Palestijnen dan Joden;
  • hoe sindsdien extremisten de leiding hebben van de Palestijnen en gematigden het zwijgen wordt opgelegd;
  • dat de Palestijnen door hun stam/clancultuur en hun schaamtecultuur verlangen naar sterke leiders en diep verstrikt zitten in onderlinge twisten (te vergelijken met de situatie in andere Arabische landen).

United Nations

De schrijver van deze brief is lid van Hadderech

 

Secretary General of United Nations Mr A. Guterres

Secretariat UN
New York NY 10017
USA (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: letter returned)

Joop Akker

Donald Trump’s besluit Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de Amerikaanse ambassade daarheen te verhuizen heeft veel stof doen opwaaien.
Positief was dat er - behalve Amerika en Israël - landen waren die het besluit verwelkomden: Micronesië, de Marshall Eilanden, Togo, Nauru, Palau, Guatemala en Honduras.

Verlost

Als informatie de grootste behoefte van de mens is, zou God vast een onderwijzer hebben gezonden. Als technologie het belangrijkst zou zijn, zou God ongetwijfeld een wetenschapper hebben gezonden. En als we vooral geld nodig hebben, dan had onze God een zeker een econoom gezonden. Maar

Advent

Ds. Geert Boogaard

Wij verwachten (het is te gek om los te lopen, ik weet het, maar het moet je maar beloofd zijn), dat deze wereld anders wordt.

Dan zal blijken dat al wat ze gedaan hebben, de machten,
om mensen klein te krijgen, te intimideren, af te houden van de slaap,
stuk te schrijven met artikelen in de krant en kapot te praten voor de radio toch vergeefs was,
want de nederigen, zij worden verhoogd.

Joop Akker

In Israël is een organisatie die net als Hadderech zich tot doel stelt de eenheid en band tussen Joodse  gelovigen in Jesjoea de Messias te versterken. Ook wil ze de Messiasbelijdende Joden in Israël behulpzaam zijn bij het uitdrukking geven aan hun identiteit als Joodse en Israëlische gelovigen en levende getuigen te zijn van hun geloof in de God van Israël en in Jesjoea de Messias. We hebben het over de Messianic Jewish Alliance of Israel (MJAI).

Grote synagoge Parijs

JNN update 

Met een historische en mogelijk instemmende hoofdknik naar Israël, bezochten twee topambtenaren uit Saoedi-Arabië vorige week een synagoge in Parijs. De twee ambtenaren waren de secretaris-generaal van de Wereld Moslimbond, dr. M. Abdul-Kareem al-Issa, voormalig minister van Justitie, en Khalid bin M. Al Angari, voormalig minister van Onderwijs die nu ambassadeur van Saoedi-Arabië in Frankrijk is.

Citaten van Joodse christenen

Joodse christenen van de tweede en derde generatie groeien bijna altijd op buiten een Joodse omgeving. Daardoor heeft hij een Hitleriaanse schok nodig die hem doet ontwaken tot het besef dat hij of zij anders is dan andere christenen.


(P.W. Cohen - kaptein bij het Leger des Heils, 1936)