Wij wensen ieder een gezegend, gezond en hoopvol 2021!

Thea Ornstein

Een nieuw leeg jaar ligt voor ons. Waar zal het ons brengen? Gaan we elkaar gelukwensen met het nieuwe jaar, kúnnen we dat in deze tijd vol vragen, zorgen en onzekerheden?

Gods oordelen gaan over de aarde. We zien het voor onze ogen. De ene ramp volgt in rap tempo de andere op. Is dit het eind der tijden? Hoe blijven wij staande?

 

In het Nieuwe Testament wordt zo'n 300 keer gesproken over de wederkomst. Eens komt de grote morgen en komt er radicaal een einde aan deze wereld vol geweld, leugen, onrecht en verdriet. Maar.....wanneer? Menigeen vraagt zich vertwijfeld af: Komt er nog wat van? Waar blijft de tweede komst van de Messias, als koning, in heerlijkheid?

Petrus schrijft: “Dit ene mag u niet ontgaan geliefden, dat een dag is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.” God heeft een andere tijdrekening dan wij, wij kunnen Hem niet narekenen maar mogen wel op hem rekenen. Iedere berekening van de dag der wederkomst wordt ons onmogelijk gemaakt. Waakt dan zegt Jezus, want je weet de dag noch het uur.

Er zijn wel de tekenen der tijden. Tíjden staat er, in meervoud, ze zijn er in alle tijden en worden heviger aan het eind der tijden. Zij wekken op tot waakzaamheid, niet om de tijd van de wederkomst te berekenen. Naar ónze tijdrekening duurt het lang eer Hij komt, maar naar Hemelse berekening komt Hij spoedig. Dat we met elkaar vast mogen houden aan deze belofte in het nieuwe jaar en vol vertrouwen Zijn komst tegemoet mogen zien, samen met Israël, hopelijk nog in onze dagen.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2021