redactie

Onlangs werd ons een recente Israëlbode, het orgaan van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeente, ter hand gesteld. Liefde voor Israël en het Joodse volk en hoop voor haar toekomst komen je tegemoet wanneer je dit vriendelijk ogende, goed verzorgde blad doorbladert. Een greep uit de inhoud:

  • Het verhaal van een Ethiopisch-Joodse vrouw die na een barre tocht in Israël haar Messias had leren kennen.
  • Een herinnering aan de Arabische Salimi Khalil uit de gemeente van Maarten Dekker in Nazareth die onlangs -97 jaar oud- was overleden en op haar 96ste nog op een ladder haar olijfboom had staan snoeien.
  • Een stukje over Marlyn Janse (6 jaar) die walnoten in een natuurgebied in de omgeving van Kapelle (Zeeland) had geraapt en deze had verkocht ten behoeve van Israël.
  • Een interview met twee meisjes uit Woerden van 8 en 9 jaar die met 50 andere kinderen een mooi bedrag hadden opgehaald voor gehandicapten in Israël.
  • Een verslag van een Israëlweek in een verzorgingshuis in Rijssen met o.a. verkoop van Israëlische producten en een zangmiddag over Israël .
  • De aankondiging van: een vrouwenochtend in Woerden met Gilah Evers, de echtgenote van de Amersfoortse rabbijn Shimon Evers (niet te verwarren met zijn neef in Düsseldorf); een Israëlleergang in Middelharnis, een verdiepingscursus in Rijssen; een reis met Lody van der Kamp naar Polen en de reis “Psalmen zingen in Israël” in 2018 ter gelegenheid van Israëls 70-jarig bestaan.
  • Een artikel van Israëlwerker Maarten Dekker uit Nazareth over de identiteit van beloofde profeet uit Deut. 18:15 volgens het jodendom en de islam, welke laatste deze tekst ook kent en stelt dat Mohammed deze profeet is.
  • Ook is er plaats ingeruimd voor stemmen uit het verleden. In deze aflevering is dat de Middelburgse predikant Willem Teellinck (1579-1629). Deze geloofde vast in het toekomstig herstel van het Joodse volk, op grond van Rom. 11:25-26 en de vele “schoone prophecyen” daarover.
  • Tot onze verrassing troffen we ook het laatste deel van en artikelenserie over Adolph Saphir aan, geschreven door gereformeerde gemeente-predikant W. van Silfhout. Het leek ons zinvol een samenvatting hieronder af te drukken aangezien we regelmatig uit zijn boeken publiceren. Een uitgebreidere samenvatting vindt u op http://hadderech.nl/index.php/maandblad/biografieen/126-adolph-saphir-1831-1891

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli/augustus 2017